Zákony, kterými chce Julínek reformovat české zdravotnictví

Zákonů bylo původně sedm, spojením dvou, týkajících se zdravotních pojišťoven, jich je šest. Sedmička zákonů ale přesto nakonec zůstane, přibude totiž transformační zákon, popisující kroky transformace.

Zákon o univerzitních nemocnicích

Zákon vyvolal v koalici největší rozpory, kvůli obavám z privatizace. Julínek musí proto v paragrafovém znění dát garance, že nemocnice nebudou privatizovány, i když se přemění na akciové společnosti. Lidovci a zelení chtějí, aby se nemocnice staly neziskovými společnostmi. Normu, která by to umožnila, má do konce roku připravit ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková. Nemocnice by se mohly rozhodnout, zda chtějí být akciovými či neziskovými organizacemi.

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Norma popíše jejich činnost a stanoví podmínky pro získání licence. Jednou z nich je dostatečná nabídka zdravotních služeb v regionu. Pojišťovny mohou tvořit zisk, nakládání s ním bude ale omezeno; 85 procent dostanou pojištěnci na své účty. Uhradí z nich regulační poplatky či doplatky na léky. Pojišťovny smějí tvořit zisk nejen z provozních nákladů, ale také z výdajů na zdravotní péči.

Zákon o specifických zdravotnických službách

Norma má upravit podmínky pro umělé oplodnění a ukončení těhotenství. Julínek chtěl nynější úpravu rozšířit o možnost umělého oplodnění pro ženy bez partnera a potraty pro cizinky. Lidovci si vymohli, že to neudělá. Zákon se týká také změny pohlaví, sterilizace nebo kastrace.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon definuje, jak mají být dostupné konkrétní zdravotní služby. Menší koaliční strany trvají na stanovení standardů kvality služeb. Pojišťovny by mohly nabízet různé zdravotní plány, mohly by omezit nabídku péče neplatičům pojistného. Pacienti by si mohli připlatit na nadstandardní služby.

S touto normou se spojí zákon o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. Úřad má kontrolovat hospodaření pojišťoven a to, zda nasmlouvají pro pojištěnce kvalitní a dostupnou péči. Novinkou bude možnost pro pojištěnce odvolat se k tomuto úřadu, pokud pojišťovna péči nezajistí.

Zákon o zdravotních službách

Popisuje podmínky pro poskytovatele zdravotní. Norma zajistí právo na informaci o zdravotním stavu pacienta i to, kdy může být ošetřen bez souhlasu.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Norma stanoví dojezdové časy. Za provoz záchranek budou zodpovědné kraje.