Nixon a Brežněv uzavřeli první dohodu v rámci SALT 1

Praha - Americký prezident Richard Nixon a nejvyšší představitel Sovětského svazu Leonid Brežněv ukončili podpisem smlouvy první, tříletou etapu jednání o omezení strategických zbraní mezi SSSR a USA (SALT 1). Součástí dohody byla smlouva o nerozmisťování systémů raketové obrany (ABM) pro ochranu své země. SALT 1 (Strategic Arms Limitation Talks) - první jednání o omezení strategických zbraní bylo zahájeno v listopadu 1969. Ukončeno bylo právě podpisem smlouvy v květnu 1972. Dohoda omezovala na pět let tehdejší počet mezikontinentálních balistických raket a stanovila stropy pro rakety na ponorkách. Součástí byla smlouva o nerozmisťování systémů raketové obrany - ABM (Anti-Ballistic- Missiles).

Ve smlouvě se obě strany zavázaly nepoužívat systém ABM pro obranu své země, tedy ani nebudovat základny pro takovou obranu, a nevyužít systém pro obranu jakékoli jiné oblasti. Výjimkou je jedna základna pro každou ze stran, která však smí mít kapacitu nejvýše 100 protiraket. Rusko (dříve SSSR) využívá obranný protiraketový systém pro Moskvu, USA se rozhodly pro Grand Forks v Severní Dakotě, v roce 1976 ale systém v tomto místě zrušily.

Systémem protiraketové obrany ABM se ve smlouvě rozumí protirakety, jejich odpalovací zařízení a radiolokační stanice protiraketové obrany.

Původně směly signatářské země vybudovat dva obranné protiraketové systémy (jeden kolem hlavního města, druhý kolem základny mezikontinentálních raket) s maximálně 100 odpalovacími zařízeními a 100 protiraketami v dosahu okrsku o poloměru 150 kilometrů. Protokol k dohodě z roku 1974 počet těchto oblastí snížil na jednu, přičemž země smí toto místo změnit, ale musí druhou stranu předem informovat, a to v roce revize smlouvy. Ta má být projednávána každých pět let.

Smlouva jejím signatářům dále zakazuje vyvíjet, testovat a používat systémy ABM či jejich komponenty, ať už umístěné na zemi, na moři, ve vzduchu či ve vesmíru. Strany se dále zavázaly, že nebudou vyvíjet, testovat ani používat odpalovací zařízení, které by bylo schopno odpálit současně více než jednu protiraketu. Odpalovací zařízení nesmí být modifikována. Smlouva dále zakazuje vyvíjení raket země-vzduch, které by bylo možné použít proti mezikontinentálním balistických střelám či balistickým střelám odpalovaným z ponorek.

Od smlouvy, která není časově omezena, má strana právo odstoupit v případě, že jsou ohroženy její vyšší zájmy. Musí však druhou stranu o svém úmyslu informovat šest měsíců předem.