První Schengenská dohoda spatřilo světlo světa

Brusel - Schengenské dohody vytvářejí prostor bez vnitřních hranic, v němž mohou jeho obyvatelé cestovat bez hraničních kontrol a jehož členské země spolupracují v otázkách vnitra a justice. První Schengenskou dohodu podepsaly Belgie, Lucembursko, Německo, Francie a Nizozemsko 14. června 1985 v lucemburském Schengenu. Tamtéž k ní byla podepsána 19. června 1990 prováděcí úmluva. Obě dohody vstoupily v platnost 26. března 1995.

Obyvatelé devíti nových zemí EU, vyjma Kypru, které se členy EU staly 1. května 2004, mohli po vstupu do unie cestovat v členských zemích volně, jen na občanský průkaz, ale dále podléhali kontrolám na hranicích. Kontroly na hranicích byly pro těchto devět zemí na pozemních a námořních hranicích zrušeny 21. prosince a na letištích v březnu 2008. Cestování bez pasů teď využívá na 400 milionů Evropanů.

Čtvrt století od podpisu smlouvy bylo v Schengenu otevřeno muzeum, které vznik prostoru připomíná. Ne vše se ale daří, už tři roky má zpoždění nový schengenský informační systém, který má hrát důležitou roli v boji s kriminalitou a poskytnout moderní sdílenou databázi dat, včetně otisků prstů. Zpoždění ale bude trvat nejméně další rok a prodraží se z původních v přepočtu 400 milionů korun na nejméně dvě a čtvrt miliardy.

Video Reportáž Bohumila Vostala
video

Reportáž Bohumila Vostala