Evropské země přistupují k zákazu kouření na veřejnosti od roku 2004

Praha - Z evropských zemí přistoupilo jako první k zákazu kouření v restauracích 1. března 2004 Irsko, kde rovněž platí úplný zákaz kouření na veřejných prostorech. Úplné nebo rozsáhlé zákazy kouření v restauracích a barech zavedly také například Británie, Itálie, Norsko, Švédsko. Ve Francii a v Německu platí od 1. ledna letošního roku zákaz kouření i v posledních "baštách", které ještě odolávaly - v kavárnách, restauracích, barech, diskotékách i samotných trafikách. V sousedním Rakousku je od ledna 2005 zakázáno kouřit na všech veřejných místech s výjimkou barů a restaurací. Česko patří mezi země s mírnějšími protikuřáckými zákony, stále se však jedná o jejich zpřísnění.

Zákaz kouření ve všech veřejných zařízeních, včetně restaurací a barů:

BRITÁNIE - Ve Skotsku se nesmí na všech veřejných místech kouřit od 26. března 2006, ve Walesu od 2. dubna 2007, v Severním Irsku od 30. dubna 2007 a v Anglii od 1. července 2007.

ČERNÁ HORA - Od července 2004 je zakázáno kouření ve veřejných budovách i prostranstvích, včetně restaurací, barů, kin a škol.

DÁNSKO - Zákaz kouření i v barech a restauracích začal platit od 15. srpna 2007; v oddělených místnostech ale kouřit lze.

ESTONSKO - Od 5. června 2007 platí zákaz kouření v barech a restauracích s výjimkou podniků, kde budou oddělené místnosti pro kouření se samostatnou ventilací.

FINSKO - Zákaz kouření ve veřejných prostorách se od 1. června 2007 týká i barů a restaurací; za přísných podmínek jsou povoleny speciální kuřácké místnosti.

FRANCIE - Od ledna 2008 platí zákaz kouření i v restauracích, barech, trafikách a na diskotékách.

IRSKO - Od března 2004 se nesmí kouřit ve veškerých veřejných prostorách s výjimkou věznic, psychiatrických zařízení, univerzitních kolejí a klášterů.

ISLAND - Od 1. června 2007 je „nekuřáckou“ zemí; platí zde zákaz kouření ve všech veřejných zařízeních, včetně restaurací.

ITÁLIE - Od ledna 2005 platí zákaz kouření ve veřejných zařízeních, která nemají prostory vybavené stanovenou ventilací.

LITVA - Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřejných místech, včetně barů, restaurací či diskoték.

MAKEDONIE - Zákaz kouření platí od ledna 2005 ve všech veřejných prostorách, v restauracích a barech (mohou v nich však za přísných podmínek vyčlenit prostory pro kuřáky).

NĚMECKO - Od 1. ledna 2008 začal platit zákaz kouření na veřejnosti v posledních devíti spolkových zemích, včetně Bavorska. Ostatní země k restrikci kouření přistoupily již dříve. Na celém území spolkové republiky je zakázáno kouřit na nádražích, na letištích, ve vlacích a taxících, stejně jako ve federálních institucích a justičních budovách. Dále si pravidla určují jednotlivé spolkové země samy.

NIZOZEMSKO - Od ledna 2004 platí zákaz kouření na veřejných místech, mimo jiné na pracovištích; od 1. července 2008 i v barech a restauracích.

NORSKO - Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004 kouření i v restauracích a barech.

SLOVINSKO - Od 5. srpna 2007 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách; v restauracích a barech jen na speciálních místech.

ŠVÉDSKO - Zákaz kouření platí ve všech veřejných prostorách, v restauracích a barech od 1. června 2005.

Ve většině veřejných zařízení kouření v restauracích a barech zákon striktně nezakazuje:

BELGIE - Od ledna 2006 platí zákaz kouření na veřejných místech, od ledna 2007 se týká zákaz i restaurací, ale ne kaváren, barů, bister či venkovních zahrádek.

BOSNA A HERCEGOVINA - Od roku 2004 platí zákon zakazující kouření na veřejných prostranstvích, ale téměř nikdo ho nedodržuje.

KYPR - Kouření je od roku 2004 zakázáno ve všech veřejných prostorách s výjimkou restaurací a barů.

LOTYŠSKO - Zákaz kouření na většině veřejných míst v zemi platí od roku 2006; jeho dodržování vymáháno od července 2006.

MALTA - Od dubna 2005 zakazuje kouření ve veřejných prostorách, výjimku mají restaurace a bary.

PORTUGALSKO - Od 1. ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech uzavřených veřejných prostorách s výjimkou některých restaurací a barů.

RAKOUSKO - Od ledna 2005 je zakázáno kouření na všech veřejných místech s výjimkou barů a restaurací.

ŘECKO - Zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorách sice platí již od května 1980, ale příliš se nerespektuje.

ŠPANĚLSKO - Od roku 2006 se nesmí kouřit na pracovištích; zákon rovněž omezuje kouření v hospodách a restauracích.

UKRAJINA - Od října 2005 zakázáno kouření na veřejných místech a na pracovištích.

VATIKÁN - Od července 2002 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách a v uzavřených pracovních místnostech.