Katedrála morálně patří lidem, ale odpovědným vlastníkem má být církev

Praha - Spor o svatovítskou katedrálu se táhne již 14 let a zdaleka nekončí. Zatím poslední rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 konstatuje, že katedrála patří státu. Tatáž soudkyně však již dvakrát katedrálu přiřkla církvi. Nyní ovšem musela respektovat rozhodnutí Nejvyššího soudu, že vlastnictví "všeho lidu" je vlastnictví "státu" a že katedrála přešla v minulosti nezpochybnitelně na stát.

„Katedrála je symbol státu, je to symbol národa a národní minulosti také proto, že jsou tam pohřbeni nejenom čeští patroni, ale také čeští králové. V tomto smyslu je to tedy skutečně majetek všeho lidu,“ komentoval poslední rozhodnutí soudu v pořadu Před polednem teolog a katolický kněz Tomáš Halík.

Od počátku se v tomto problému směšují dvě věci - morální vlastnictví katedrály a právně-ekonomická zodpovědnost. Halík naprosto souhlasí s tím, že katedrála je v morálním slova smyslu majetkem celého národa. Nicméně se domnívá, že po právní stránce by bylo spravedlivé, aby soudní orgány uznaly, že konkrétním vlastníkem, který má odpovědnost, je Metropolitní kapitula u sv. Víta s tím, že odejmutí katedrály církvi v 50. letech byl bezprávní akt.

„Ideální řešení sporu by bylo, kdyby byla napravena křivda, kdyby bylo skutečně řečeno, že ten akt byl bezprávní a soudy uznaly, že katedrála patří církvi. Církev by v tu chvíli dala najevo, že si je vědoma, že katedrála je opravdu majetkem všeho lidu,“ přiblížil Halík podle něj nejlepší řešení problému kolem vlastnictví svatostánku. Následovalo by ujednání mezi státem a církví o společném spravování katedrály. Halík však připouští, že v tuto chvíli, kdy je věc natolik zpolitizovaná, lze takové gesto od církve jen velmi těžko očekávat.

Kampaň za to, aby katedrála zůstala ve vlastnictví státu, chápe pozitivně, neboť z ní vyplývá, že mnohým lidem, a to i ateistům, na katedrále jako na božím stánku záleží. Podle Halíka to vypovídá i o tom, že i ateisté si uvědomují, že katedrála je jako boží stánek otevřena i pro ně, a tudíž k ní cítí nějaký vztah. Halík přiznává, že církev udělala v tomto sporu několik chyb a ne vždy dokázala vysvětlit, proč o vlastnictví katedrály tolik usiluje.