Prokopskému údolí dal jméno poustevník

Praha - Pohlédne-li člověk v Praze od Nových Butovic směrem na Barrandov, jakoby se tam prostírala rovná pláň. Teprve když přijde blíž, otevře se před ním proláklina Prokopského údolí - jednoho z nejkrásnějších pražských údolí, jež nabízí širokou škálu geologických útvarů. Právě 28. prosince 1978 bylo toto údolí vyhlášeno státní přírodní rezervací. Hnízdí tu pravidelně asi 60 druhů ptáků a ze savců zde žije asi 20 druhů, hlavně drobní hlodavci, například norník rudý. Fauna je zde dále zastoupena četnými druhy hmyzu a plazů.

Údolí je v podstatě nejsevernějším výběžkem Českého krasu. Jde o oblast nesmírně bohatou na zkameněliny i na vzácné druhy rostlin a hmyzu vázané na teplé vápencové skály. Je to zcela odlišný typ krajiny podobný spíš skalnatým stepím Balkánu než ostatní Praze.

V údolí jsou unikátní paleontologická naleziště, o něž se v 19. století zajímal francouzský geolog a paleontolog Joachim Barrande. Svými výzkumy prvohor, které shrnul v rozsáhlé vědecké práci, proslavil české země v geologických vědách po celém světě.

Více než 40 procent údolí s rozlohou 101,5 hektaru pokrývá les, pětinu skalní stepi a teplomilné trávníky. Je zde především vápenec a několik lokalit je vulkanického původu. Celé údolí bylo soustavně osídleno již dávno před naším letopočtem.

I dnes patří k nejnavštěvovanějším památkám hlavního města. Jméno získalo podle poustevníka svatého Prokopa. Ještě v minulém století se tu konaly slavné poutě spojené s taneční zábavou a zpěvem lidových písní. Vlastním poutním místem bývala jeskyně, nad kterou ležel stejnojmenný kostelík. Jeskyni pohltil koncem předminulého století velký lom ve střední části údolí a kostel byl v padesátých letech 20. století zbourán.

U vchodu do jeskyně stávala poustevna, jíž za malý peníz prováděl místní poustevník návštěvníky a vyprávěl jim pověst o tom, jak svatý Prokop bojoval s čertem. Jeho osobu připomíná i velký dřevěný kříž, který se v roce 2003 vrátil na Dalejskou skálu. Prokopskou jeskyni též ve své době několikrát navštívil spisovatel Jakub Arbes, který popsal puklinu, z níž je slyšet šum tekoucí vody.