Česko bude zkoumat totalitní režim spolu s Německem

Praha - Ústav pro studium totalitních režimů uzavřel dohodu o spolupráci se svým německým protějškem, který zpracovává svazky bývalé východoněmecké komunistické policie Stasi. Badatelé obou institucí si budou moci snáze vyměňovat informace z archivů, mimo jiné i o spolupráci tajných služeb NDR a Československa v boji proti „nepřátelům státu“. Německý Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR je nejstarší institucí svého druhu v celé Evropě. Cílem dohody o spolupráci mezi českým ústavem, archivem a německým úřadem spolkové zmocněnkyně je prohloubení historicko-politického vzdělávání, vědeckého bádání a výměna informací o archivních fondech.

Podpisu se zúčastnil i nově jmenovaný velvyslanec SRN v České republice, Jeho Excelence Johannes Haindl. Šlo o vůbec první veřejné vystoupení po jeho jmenování. Za německou stranu dohodu podepsal ředitel Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR Hans Altendorf, za českou pak ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky.

Hans Altendorf, ředitel Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR

„Jedná se o důležitý stavební prvek ve spolupráci našich ústavů… Naše spolupráce by měla být intenzivnější. Uzavřeli jsme dohodu, abychom měli pevná pravidla působení.“

Video Hans Altendorf ve Studiu 6
video

Hans Altendorf ve Studiu 6


Cílem dohody o spolupráci mezi českým ústavem, archivem a německým úřadem spolkové zmocněnkyně je prohloubení historicko-politického vzdělávání, vědeckého bádání a výměna informací o archivních fondech. Zaměstnanci jednotlivých institucí mají mít také možnost jednodušší výměny zkušeností s archivními fondy jednotlivých složek represivního systému komunistických zemí, včetně záznamů o společném postupu tajných služeb proti tzv. „nepřátelům státu“.

„Německý 'Gauckův' úřad je nejstarší institucí svého druhu v Evropě, která má velké zkušenosti se zpracováním a zpřístupňováním materiálů vzniklých činností bezpečnostních složek komunistického aparátu. Jejich bohaté zkušenosti, například i s restaurováním zničených svazků, nám mohou být velkým přínosem,“ řekl k připravované dohodě první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký.