Dánsko vyšlo vstříc homosexuálům legálním partnerstvím

Kodaň - Zákony legalizující sňatky osob stejného pohlaví se dnes již běžně zavádějí. K homosexuální orientaci se také otevřeně hlásí známé osobnosti. Liberální společnost si zvykla vnímat gay a lesbickou komunitu jako svébytnou menšinu, jejíž práva je třeba hájit. Nebylo tomu tak ale vždy. Vůbec první zemí, která homosexuálům vyšla legislativně vstříc, bylo Dánsko. Zákon o registrovaném partnerství tam začal platit 1. října 1989. V České republice začal tento zákon platit v roce 2006.

Od 13. století byla homosexualita označována jako „sodomie“

Homosexualita se ve společnosti vyskytovala od jejích počátků. Její existence a projevy byly v průběhu dějin v různé míře zamlčovány, přijímány či potírány. Mimořádně tolerantním obdobím byla antika, také za raného středověku byl styk mezi stejným pohlavím vnímán jako sice hříšný, ale víceméně přípustný. Konec společenské benevolence přišel v druhé polovině 13. století, kdy byla homosexualita označena za „sodomii“ a kriminalizována. Hrozil většinou trest upálení.

V současnosti je v osmi zemích světa povolen sňatek osob stejného pohlaví, řada států má registrované partnerství, v dalších zemích mají pak homosexuálové zákonem přiznána některá obdobná práva jako heterosexuální páry (ve věci adopce či majetkového vypořádání). Přesto se i v 21. století najdou státy, kde jsou příslušníci této menšiny perzekvováni - v Súdánu, Saúdské Arábii či Íránu mohou dostat i smrt. Proti homosexuálním svazkům tradičně vystupuje církev.

Na počátku registrovaného partnerství stálo právě Dánsko

Průkopníky v liberálním vztahu k čtyřprocentní menšině se stali Dánové, kteří v roce 1989 jako první země na světě povolili civilní sňatky gayů a lesbiček pod názvem „partnerská smlouva“. Luteránská církev tento zákon uznala v roce 1997, ale s výhradou, že svatební ceremoniály se nebudou konat v kostelech. Dánští zákonodárci zlegalizovali homosexualitu již v roce 1930, o 18 let později zde byla založena Národní asociace pro gaye a lesbičky.

  • Ilustrační foto
    Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Homosexuálové
    Homosexuálové autor: ČT24, zdroj: ČT24