AVÍZO: Prohlídky zámecké zahrady a podvečerní prohlídky na mníšeckém zámku

Mníšecký zámek se přidal k víkendu otevřených zahrad a připravil na tuto sobotu a neděli speciální prohlídky zrekonstruované zámecké zahrady. V sobotu 11. června vpodvečer se děti můžou těšit na prohlídky s pohádkovými bytostmi. Příští pátek 17. června v 19.30 pak ti, kdo rádi cestují, můžou zajít na přednášku o deltě Dunaje.

V sobotu 11. a v neděli a 12. června se koná Víkend otevřených zahrad, který pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Na rozdíl od ročníku prvého, loňského, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout pouze tři pražské zahrady, se podařilo oslovit objekty po celé České republice, a to velice úspěšně, takže program bude letos plošně probíhat, s výjimkou jednoho, ve všech krajích a ve více než třech desítkách objektů, většinou s doplňkovým programem.

Přidal se i zámek Mníšek pod Brdy, který připravil komentované prohlídky zahrady od 10.00 – 15.00 hodin. Prohlédnete si i fotografie z rekonstrukce zahrady.

V sobotu odpoledne se uskuteční prohlídky s andělem a bílou paní, které jsou plné emocí. Anděl vás poučí, pasuje do šlechtického stavu i obdaruje!

Bílé paní děti říkají Leontýna. Chodí po arkádě a ukazuje cestu malým návštěvníkům a návštěvnicím. Vstoupíte do Zimní jídelny a uvidíte kapli. V ní klečí a čeká krásný anděl z nebe. Jaké poselství přináší? Poselství poučné a radostné. Vždyť budete pasováni na rytíře a princezny mníšeckého zámku! Dostanete i malý dárek a na konci sladkost. Cestou se potkáte ještě s princeznou a čarodějnicí. „Jsou i rodiny, které byly na této prohlídce i několikrát. Jejich děti znají některá místa prohlídky úplně zpaměti. To nás těší,“ říká zástupkyně Lenka Pružinská. Prohlídka trvá asi 30 minut a je určená rodinám s dětmi. Doporučujeme si prohlídku rezervovat na tel. čísle 318 590 261.

Spolek Rorejs zve příští pátek 17. června v 19.30 do zámeckých prostor na cestovatelskou přednášku Ondřeje Bílého o přírodním safari na největším a nejkrásnějším vodním ekosystému Evropy, kterým delta Dunaje jistě je.

Jana Digrinová, kastelánka