Zájemců o startovací byty v Brně přibylo, bude se losovat

Brno - Zájemců o startovací byty v Brně po změně pravidel pro jejich přidělování přibylo. Na 34 volných bytů se sníženým nájmem je nyní 117 zájemců. Magistrát budoucí nájemníky vylosuje. Startovací byty leží v městské části Kohoutovice a jsou převážně jednopokojové.

Startovací byty nabízela radnice už v létě, pouze deset žádostí ale splnilo podmínky stanovené městem. Zastupitelstvo proto pravidla na začátku října změnilo. O byt mohou nyní žádat nejen manželé, ale i páry. Jejich společný příjem musí dosahovat minimálně 0,8násobku průměrné hrubé mzdy a jeden z nich musí mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. „Smyslem projektu je vyjít vstříc mladým lidem, aby se mohli v Brně usadit natrvalo,“ řekl náměstek primátora Oliver Pospíšil (ČSSD).

Nájemní smlouva se uzavírá na tři roky s možností prodloužení o další dva roky. Nájem nebude prodloužen v případě rozvodu, nebo pokud jeden z partnerů opustí domácnost. Nájemné město stanovilo na 50 korun za metr čtvereční a bude každý rok zvýšené o inflaci. Nájemníci si také budou muset zřídit trvalé bydliště na adrese pronajatého bytu. Byty budou zkolaudované v prosinci a nájemníci se nastěhují v lednu.

Z podmínek nájmu startovacích bytů:

Startovací byty jsou podle stanovených podmínek přidělovány žadatelům o městský byt – manželům nebo párům mladším 35 let. Jejich společný čistý měsíční příjem musí dosahovat minimálně 0,8násobku průměrné hrubé mzdy, tzn. 19 701 Kč. Jejich společný čistý měsíční příjem musí dosahovat maximálně dvojnásobku průměrné hrubé mzdy, tzn. 49 252 Kč. Alespoň jeden z manželů či partnerů musí mít uzavřenu smlouvu o stavebním spoření či jinou formu spořicího produktu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 let s možností prodloužení pouze o 2 roky. Nájem nebude prodloužen v případě rozvodu manželství či v případě, že jeden z partnerů trvale opustil společnou domácnost.

Celková doba nájmu nesmí přesáhnout lhůtu 5 let.

Nájemné bude stanoveno ve výši 50,- Kč/m2/měs. a bude každoročně k 1. únoru zvyšováno o inflaci.

Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání, že další osoby do společné domácnosti je nájemce oprávněn přijímat jen se souhlasem města.

Nájemníci jsou povinni zřídit si trvalé bydliště na adrese pronajatého startovního bytu (do 60 dní od uzavření smlouvy).