Wannieck Gallery začne vyklízet výstavní prostory

Brno - Provozovatelé Wannieck Gallery nesouhlasí s dodatkem k nájemní smlouvě, která upravuje prodloužení chodu galerie do konce září. Podmínkou dalšího provozu podle nich je zaplacení nájemného za celou dobu fungování galerie předem. Částku přesahující 1 milión korun by měli uhradit do tohoto pátku. S Jižním centrem chce zástupce galerie Miroslav Lekeš dál jednat, mezitím ale galerii od 2. dubna uzavře.

„Na všech jednáních jsme byli ujištěni, že Wannieck Gallery je důležitá instituce. Konečné slovo je však na představenstvu společnosti Jižní Centrum, kde rozhodují právě představitelé města. Bohužel předložený dodatek smlouvy nevykazuje žádnou známku podpory,“ dodává k průběhu jednání provozovatel galerie Miroslav Lekeš. 

Primátor Brna Roman Onderka (ČSSD) dnes řekl, že v případě odchodu Wannieck gallery budou prostory strojírny sloužit opět kultuře. „Panu Lekešovi zaslalo Jižní centrum minimálně devět upozornění na to, že má nájem doplatit. Postup s výpovědí smlouvy proto považuji za správný,“ podotýká primátor. Zástupci galerie už dříve uvedli, že s jejich odchodem pravděpodobně Wannieck gallery skončí. Svoji sbírku nechtějí nikomu půjčovat, ani se přesouvat do jiných prostor.

„Za současné situace to nevypadá, že bychom mohli sbírku vystavit,“ říká sběratel Richard Adam. „V Praze ani v Brně takový prostor není. Snad jen Veletržní palác v Praze, ale ten patří Národní galerii, která má svůj vlastní program,“ vysvětluje Adam.

„Myslím si, že k vyklizení nedojde,“ věří místopředseda představenstva Jižní centrum Libor Šťástka (ODS). „ Máme celý duben na to, abychom dále jednali,“ dodává. Na nového provozovatele výstavních prostor by mělo být vypsáno výběrové řízení. „Věřím, že se přihlásí i současní provozovatelé. Pokud jejich projekt vyhodnotíme jako nejlepší, mohou v prostorách zůstat,“ slibuje Šťástka.

V reakci na nejistou situaci okolo Wannieck Gallery vznikla také iniciativa za záchranu galerie, kterou podpořilo mnoho brněnských i nebrněnských osobností. Jedním ze signatářů doprovodné petice je i Antonín Zezula. „Sbírá umění, které není v hledáčku většiny galerií. Přestože jsem přísný kritik soudobé tvorby, návštěva depozit mne velmi překvapila a zaujala,“ hodnotí Zezula svůj vztah ke galerii s tím, že podle něj je velkým přínosem pro město. „Nejenom, že vystavuje obrazy, ale pořádá třeba koncerty nebo přednášky. Podílí se tak na vytváření kulturního prostředí města,“ dovysvětluje svůj pohled na věc.

Druhou projednávanou možností bylo uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou. Ta by například pomocí kauce měla zajistit, aby se neopakovala platební neschopnost nájemce. Přednost nakonec dostal smluvní dodatek, který oddálením vystěhování dává oběma stranám možnost vyjednávání a hledání společné budoucí koncepce výstavních prostor.

Jedním z návrhů je zřízení kulturní nadace

Jak chtějí městští představitelé podobným krizím předcházet do budoucna? Jeden z posledních plánů, který vedení města v souvislosti s galerií předneslo, je zřízení kulturní nadace, do jejíhož vlastnictví by se výstavní prostory převedly. Městská nadace by však získala finanční podporu jen na počátku, další financování by záleželo na její schopnosti shánět granty a dotace. Alespoň takovou vizi má vedení města.

Za ideální považují představitelé Brna stav, kdy do nadace vloží své umělecké sbírky Miroslav Lekeš, potažmo Richard Adam. Právě jejich sbírky totiž tvoří současný základ Wannieck Gallery. Vzorem pro fungování může být například pražské muzeum Kampa, které existuje díky nadaci manželů Mládkových.

Problémy galerie začaly na konci února, kdy jí městská společnost vypověděla smlouvu kvůli neplacení nájmu a dluhu téměř 500.000 korun. Galerie dluh druhý den zaplatila a od té doby s pronajímatelem jedná o dalším osudu budovy bývalé strojírny továrny Vaňkovka i o největší sbírce současného umění v regionu.