Meteorologové vyhlásili v Moravskoslezském kraji smogovou situaci

Ostrava – Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu dnes meteorologové vyhlásili v Moravskoslezském kraji smogovou situaci. Platí na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogovou situaci meteorologové vyhlašují vždy, když dva dny po sobě překračují čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový. Limit je přitom 50 mikrogramů.

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, starší lidé a malé děti by se při pobytu venku neměli fyzicky namáhat. Dospělí zdraví lidé nemusí dodržovat žádná omezení. Řidiče automobilů ČHMÚ žádá, aby pokud možno nevyjížděli, protože emise z automobilů se na zvýšených koncentracích prachu významně podílejí. Za znečištění ovzduší může také místní průmysl a kotle v rodinných domech, nezanedbatelný vliv mají podle odborníků i škodliviny přicházející ze sousedního Polska.

Všechny měřicí stanice na Karvinsku vykázaly dnes v šest hodin ráno průměrnou denní koncentraci prašného aerosolu vyšší než 200 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než čtyřnásobek povoleného limitu. Během dne hodnoty mírně klesly. V Dolní Lutyni Věřňovicích, kde je situace nejhorší, ale údaje stouply, v šest hodin to bylo 247 mikrogramů na metr krychlový, v poledne už 254 mikrogramů, tedy více než pětinásobek limitu.

Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou pod limitem. „Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat v Moravskoslezském kraji většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ uvedli meteorologové. Zejména na Ostravsku a Karvinsku může být podle nich překročení limitu výrazné.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v zemi i Evropě. Špatné rozptylové podmínky jsou v regionu na podzim a hlavně v zimě.