V roce 2050 bude žít na Zemi 9,7 miliardy lidí, očekává OSN

V současné době žije na planetě asi 7,7 miliardy lidí, během pouhých třiceti let jich přibudou další dvě miliardy. Ve své nové zprávě o předpokládaném vývoji populace to uvedla Organizace spojených národů.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/ZUMA Autor: MD Mehedi Hasan

Populace na Zemi stárne a její růst zpomaluje, přesto do poloviny století stoupne počet lidí na planetě ze 7,7 miliardy na 9,7 miliardy, odhaduje OSN. Pokud se budou demografické trendy vyvíjet podle očekávání a nedojde k zásadním změnám nebo katastrofám nepředstavitelných rozměrů, poroste počet lidí až do konce století, kdy dosáhne hranice jedenácti miliard. Pak už by lidí mělo přestat přibývat.

OSN ovšem podotýká, že konec století je ještě daleko a předvídat změny tak dlouho dopředu je nesmírně obtížné. „Není jisté, jestli velikost populace bude vrcholit na konci století, dříve či později, ani při jakém množství lidí se to stane,“ uvedl John Wilmoth, jenž v rámci oddělení ekonomické a sociální oblasti OSN vede divizi populace.

Organizace spojených národů ve zprávě uvádí, že za více než polovinu nárůstu populace Země bude zodpovědných pouze devět zemí: Indie, Nigérie, Pákistán, Kongo, Etiopie, Tanzánie, Indonésie, Egypt a Spojené státy americké.

Populace subsaharské Afriky se do poloviny století v podstatě zdvojnásobí. Podle OSN dochází k nejrychlejšímu růstu populace v nejchudších zemích, kde to komplikuje snahu omezovat chudobu, zlepšovat zdravotní podmínky i ženská práva a vzdělání.

Video Fertilita
video

Fertilita

Zdroj: population.un.org

Lidstvo dál stárne

Zpráva také potvrdila trend stárnutí lidstva. Zvyšuje se očekávaná délka dožití a současně klesá plodnost. Ještě roku 1950 byla plodnost 3,2 porodu na ženu, roku 2019 se snížila na 2,5 porodu a kolem roku 2050 by se měla pohybovat kolem 2,2 porodu na ženu. Přitom platí, že pro zachování kvantitativní úrovně populace je nutná plodnost 2,1 porodu na ženu.

Tato hodnota ale bude po celé planetě značně rozmanitá. Největší plodnost je v současnosti právě v subsaharské Africe – pohybuje se kolem 4,6 porodu na ženu. Výrazněji nad průměrem jsou také státy v severní Africe, v mnoha částech Asie a na tichomořských ostrovech.

Podle Wilmotha stojí za poklesem plodnosti více faktorů – od vzdělání přes zaměstnanost žen až po stěhování lidí do měst, kde je výhodnější mít menší rodiny. 

Video Očekávaná délka dožití
video

Očekávaná délka dožití

Zdroj: population.un.org

Naopak od roku 2010 už 27 zemí světa přišlo nejméně o jedno procento obyvatelstva. „Mezi roky 2019 a 2050 se populace sníží o jedno procento a více v 55 zemích nebo oblastech. Přičemž ve 26 z nich půjde až o desetiprocentní úbytek,“ uvádí Spojené národy. „Například v Číně se populace sníží mezi roky 2019 a 2050 o 31,4 milionu, tedy o dvě procenta.“

Díky tomu se už kolem roku 2027 stane nejlidnatější zemí světa Indie, která tak předstihne Čínu. OSN zdůrazňuje, že v mnoha oblastech bude hlavní příčinou úbytku obyvatelstva migrace – problém je to pro Nepál, Bangladéš nebo Filipíny. 

Očekávané délka života v České republice
Zdroj: OSN