Výdaje na vědu a výzkum klesly v ČR téměř o 10 procent. Chyběly peníze z EU

Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly loni 80,1 miliardy korun, což je o 9,6 procenta méně než v předchozím roce. Pokles se projevil i na podílu na hrubém domácím produktu (HDP). V letech 2013 až 2015 šlo na výzkum více než 1,9 procenta HDP, minulý rok 1,68 procenta HDP. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Kolik peněz jde v ČR na výzkum a vývoj
Zdroj: ČSÚ

„Po sedmi letech nepřetržitého růstu výdajů na výzkum a vývoj došlo loni k poklesu,“ řekla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Důvodem je podle ní zejména méně peněz z evropských fondů, za něž se v minulosti vybudovala velká výzkumná pracoviště. „Nyní bude potřeba zajistit jejich udržitelnost,“ uvedla dále.

Kde jsou v ČR výdaje na výzkum a vývoj vynakládány
Zdroj: ČSÚ

Mzdy rostou

Nejrychleji rostoucí položkou na vědu a výzkum jsou mzdové náklady, loni činily 52 procent ze všech výdajů na tuto oblast, předloni to bylo 44 procent. „V roce 2016 se výzkum a vývoj prováděl na 2830 pracovištích,“ řekl Martin Mana z odboru analýz rozvoje společnosti ČSÚ. Převážná většina z toho byla spojena se soukromým sektorem. Naopak výdaje na výzkum a vývoj silně poklesly na vysokých školách a na Akademii věd, meziročně téměř o 25 procent.

Výzkum a vývoj ve veřejném sektoru v roce 2016
Zdroj: ČSÚ

Ze státního rozpočtu šlo na výzkum a vývoj 28,5 miliardy korun, z toho největší část do vysokých škol. Za posledních deset let stát investoval do této oblasti 258 miliard korun, z toho 40 procent dostaly vysoké školy, 30 procent Akademie věd ČR.

Obory, které jedou

Nejvíce podpořeným oborem byly loni komunikační a informační technologie, které dostaly 12,5 miliardy korun. Dalších šest miliard směřovalo do biotechnologií:

 

Výdaje na výzkum a vývoj ve vybraných oblastech
Zdroj: ČSÚ

Podle regionů patřily mezi kraje s nejintenzivnějším výzkumem Praha, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj. „Díky evropské podpoře tam totiž vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady se v těchto dvou krajích v roce 2016 vynaložilo na výzkum a vývoj 26,1 miliardy korun,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ. V Praze se utratilo 27,6 miliardy korun:

Výzkum a vývoj v krajích ČR
Zdroj: ČSÚ

Podle analýz rady vlády pro výzkum státní výdaje na tuto oblast rostou. Pro letošní rok bylo schváleno 32,7 miliardy korun, pro rok 2018 je to 35,6 miliardy. Místopředseda vlády pro výzkum vládě letos v říjnu předložil návrh, jak by se mělo financování výzkumu vyvíjet v dalších letech.

Počítá v něm s nárůstem peněz z veřejných národních zdrojů i ze soukromé sféry tak, aby vyrovnaly očekávaný výpadek evropských fondů po roce 2020, kdy končí programovací období. Státní peníze vložené do výzkumu by měly v roce 2024 dosáhnout 1 procenta HDP, stejně tak peníze z podnikatelské sféry.

 

Výzkumní pracovníci podle státního občanství
Zdroj: ČSÚ