Vědci popsali nový druh sladkovodního delfína, který žije v Amazonii

I v 21. století se dá najít zatím neznámý živočišný druh – dokonce tak velký, jako je říční delfín. 

Delfínovec amazonský
Zdroj: Wikimedia Commons

Tento úspěch se podařil biologům z univerzity v Manaus, popsali ho v lednovém čísle časopisu PLOS ONE. Delfín byl objeven v Araguaisko-Tocantinském říčním systému a s jeho objevem je to trošku komplikované. Že zde žijí říční delfíni, respektive delfínovci, vědí domorodci i biologové již dlouho. Jde o delfínovce amazonského, velkého sladkovodního delfína objeveného přesně před 200 lety. Známe celkem tři jeho poddruhy – ale na základě nejnovější analýzy to vypadá, že existuje i čtvrtý.

Delfínovec amazonský
Zdroj: Wikimedia Commons

Když biologové studovali DNA delfínovců v Araguaisko-Tocantinském říčním systému, zjistili, že geny některých zvířat se výrazně rozcházejí. Podle závěrů studie jde o tak významnou odlišnost, že jde o jiný druh zvířete, odpovídá tomu i řada fyzických rysů, například tvar lebky.

Co víme o neznámém delfínovi?

Inia araguaiaensis neboli delfínovec araguaiský se měl oddělit od svých příbuzných přibližně před dvěma miliony lety. Vědci ale pracovali jen s několika exempláři nově objeveného delfínovce, závěry jejich práce tedy nejsou zcela jasně prokazatelné. Pokud by autoři objevu chtěli, aby se jejich nález stal oficiálním, musí poslat žádost organizaci Society for Marine Mammalogy, který má jakožto jediný kompetenci něco takového schválit.

Lebka delfínovce araguaiského
Zdroj: PLOS ONE

Pokud by byl tento objev potvrzen, šlo by o první objev říčního delfína po téměř sto letech, naposledy se to podařilo roku 1918 u delfínovce čínského. Bohužel, ten již mezitím s nejvyšší pravděpodobností vyhynul – naposledy byl tento tvor prokazatelně pozorován roku 2004.