Veteráni Korejské války si připomínají 70 let od vypuknutí konfliktu

Konflikt trvající 70 let. Korejská válka rozdělila národ

Konec druhé světové války v roce 1945 pro Korejce neznamenal mír. Západní a východní mocnosti si rozdělily dohled nad územím, které  do té doby ovládalo Japonsko. Během pěti následných let politický vliv obou světů přerostl v krvavý konflikt, který definitivně rozdělil Koreu na chudou severní a bohatou svobodnou jižní část. Sedmdesáté výročí rozpoutání války si 25. června 2020 připomněli jihokorejští váleční veteráni i jejich vojenští současníci. Pietní akt se uskutečnil ve městě Čchorwon, které leží na hranici ze Severní Koreou. V samotné Severní Koreji jsou oslavy této historické události zakázané. I přesto, že samotná válka skončila po třech letech, jsou obě korejské strany dodnes ve válečném stavu.