„Chceme vědět, kdo k nám přichází.“ Nový systém zlepší kontrolu na hranicích Schengenu

Europarlament schválil zavedení společného elektronického systému, který by měl zlepšit kontroly občanů třetích zemí na hranicích schengenského prostoru. Takzvaný systém vstupu a výstupu (EES) by měl usnadnit i kontrolu dodržování povolené délky pobytu cizinců v EU.

Systém EES má sloužit k ukládání informací o občanech zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Pokud by se chtěli tito lidé dostat přes vnější hranice do některé z schengenských zemí, zaznamenali by pohraničníci jejich jméno, otisky prstů, snímky obličeje a data vstupu, případně výstupu. Systém nahradí označování pasů razítky, a měl by urychlit proces překračování hranic.

Na vzniku systému EES se poslanci a zástupci Rady EU shodli již na konci června. Funkční by měl být nejpozději do roku 2020.

Podle eurokomisaře pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitrise Avramopulose systém mimo jiné zjednoduší kontrolu dodržování povolené délky pobytu osob ze třetích zemí na území schengenského prostoru. Po překročení lhůty 90 dní pobytu v rámci 180denního období by měl systém automaticky upozornit na nesrovnalost příslušné úřady.

Systém je důležitý i kvůli boji s terorismem a závažnou trestnou činností, zdůraznil během debaty o návrhu nařízení eurokomisař Avramopulos. Usnadnit by měl také výměnu informací mezi členskými státy. „Je nutné, abychom věděli naprosto přesně, kdo k nám přichází,“ řekl komisař.

Parlamentní zpravodaj Augustín Díaz de Mera připomněl, že pachatel loňského teroristického útoku na vánoční trhy v Berlíně Anis Amri překročil hranice schengenského prostoru za použití patnácti různých identit. Právě tomu by měl nový systém zamezit. Zaneseno v něm bude také to, že bylo někomu na hranici překročení hranice zamítnuto. Cílem je zabránit v jeho vstupu do EU na jiném místě schengenské hranice.