Evropská legislativa nepřijala směrnici za práva homosexuálů

Brusel  - Legislativa Evropské komise se musela vzdát původně plánovaných nařízení k podpoře práv homosexuálů. Návrhy byly zrušeny z důvodu nesouhlasných názorů některých členských zemí. Tento verdikt roznítil mnoho aktivistů a asociací za práva gayů a lesbiček. Podle původního plánu měla být již během letošního ruku vypracována závazná nóta zakazující jakékoliv formy diskriminace homosexuálů, názorová nejednotnost však posouvá konečné dopracování do delšího časového horizontu.

Důvodem jsou konzervativní názory zaznívající hlavně z německého a polského tábora, jak uvedli zástupci aktivistů. Ze strany Německa se prý nejedná o důsledné dodržování sociálně-konzervativní politiky, nýbrž nesouhlas německých obchodníků. Ti zastávají názor, že celé antidiskriminační nařízení by znamenalo více možností žalob a obvinění z jeho nedodržování, což se v důsledku provozovatelům služeb a podnikatelům výrazně prodraží.

Evropští zákonodárci realisticky upustili od návrhů, které vyžadují jednomyslný verdikt při schvalování. EU nechce riskovat neúspěch návrhů v celém rozsahu, a proto je omezila pouze na ochranu práv handicapovaných jedinců. Velké zklamání vyjádřila Mezinárodní asociace gayů a lesbiček, která dlouhodobě spolupracovala na vypracování evropské směrnice.

Evropská komise plánuje v dohledné době kompromisní řešení v podobě legislativního doporučení, ze kterého však nebude plynout právní závaznost. Podle předpokladů se bude vztahovat k oblastem práva, na které se základní zákon nebude vztahovat. Jedná se především o otázky sexuální orientace, věku a pohlaví.

Podle ministryně pro lidská práva a menšiny Džamily Stehlíkové zaujala evropská komise strategii dlouhodobých snah vyčlenit problém homosexuality mimo dosah pracovně-právních vztahů. Tato směrnice prý nebude v dohledné době znamenat výraznější dopady pro českou společnost a české podnikatele. V České republice je zatím tento problém ošetřen Listinou základních práv a svobod, avšak ochrana gayů a lesbiček byla výrazně posílena Zákonem o registrovaném partnerství. „Evropská Unie paradoxně uložila členským státům vypracovat antidiskriminační zákon, “ poznamenala Stehlíková.

Česká legislativa zatím nebude nijak výrazně reagovat na neúspěch evropského zákona. Za hlavní cíl si klade následné plné přijetí schváleného zákona. Oproti svým sousedům se přijetím registrovaného partnerství dostala v otázce práv homosexuálů výrazně napřed.