V Brazílii se ochranářům podařilo rozmnožit populaci vzácných primátů

Brasilia - Vědci varují, že polovině druhů opic a primátů hrozí vyhynutí. V Brazílii ale dokázali, že se situace ještě dá zlepšit. Díky místním ochranářům se podařilo rozmnožit populaci vzácných lvíčků zlatých - primátů s ohnivě rudými hřívami, které jim také daly jejich jméno.

Populace lvíčků zlatých, která mizela stejně jako jejich přirozené prostředí, jež ustupovalo farmám a silnicím, balancovala desítky let na pokraji vyhynutí. V rezervaci v Poco das Andas se ale podařilo populaci těchto vzácných primátů úspěšně vysadit a rozmnožit, což potvrzuje koordinátora projektu Andrea Martinsová. „Máme jen dva lvíčky ze zoo, ostatních 150 pochází z přírody. Za posledních deset let se nám je podařilo rozmnožit na 750,“ konstatuje Martinsová a dodává, že se ve všech případech jedná o potomky původních jedinců. O zkušenosti místní stanice už projevily zájem organizace z celého světa.

Lvíček zlatý se tak stal symbolem brazilského úsilí o záchranu místní přírody. Vytvoření rezervace pro tento druh primátů navíc pomohlo obnovit i část vzácného lesa s mimořádnou biodiverzitou. „Tato rezervace je pro nás vzorem, protože se tu podařilo zvládnout jak stěhování a vypouštění jedinců znovu do přírody, tak vyřešit i genetické problémy při chovu. Myslím, že za naším úspěchem stojí fakt, že se nám podařilo zapojit jak federální vládu, tak i místní obyvatele, kteří se nejvíc starají o zdejší půdu a ovlivňují své okolí. Bez jejich spolupráce bychom neuspěli,“ objasňuje ředitelka Brazilské asociace lvíčků zlatých Denise Rambaldiová.

Podle ochranářů ale lvíčci ještě rozhodně nemají vyhráno. Aby se zachránili před vyhynutím, musí se podařit jejich populaci rozmnožit do roku 2025 alespoň na dva tisíce jedinců. V současnosti jich v okolí Poco das Andas ale žije jen necelých 1400, a ochranáři proto varují před předčasným optimismem.