V Torontu se svět rozloučil s Tomášem Baťou

Toronto - Poslední rozloučení se zlínským rodákem a světově proslulým obuvníkem Tomášem Baťou mladším se konalo v Kanadském Torontu. Za českou vládu se pohřbu zúčastnil vicepremiér Jiří Čunek (KDU-ČSL). Se zlínským rodákem se přijela rozloučit i starostka Zlína,  předseda Nadace Tomáše Bati nebo prezident Baťovy univerzity ve Zlíně Ignác Hoza. Smuteční obřad se konal v torontském kostele sv. Bonaventury za účasti stovek hostů.

Ceremoniál zahájilo vystoupení skotských dudáků a rakev světoznámého průmyslníka nesli vojáci z regimentu kanadské dobrovolné armády, v němž Baťa za války sloužil a získal hodnost plukovníka.

Hlavní projev přednesl syn Tomáše Bati a současný šéf obuvnického impéria Thomas Georg Bata. Vyzdvihl především to, že jeho otec byl do poslední chvíle naplněn humorem a ještě tři dny před smrtí plánoval cestu do Česka, aby zde oslavil 94. narozeniny. Kromě Baty vystoupili i dva nejbližší přátelé a společníci zesnulého. Na pohřbu zazněla i Smetanova Vltava.

Rozloučit se s Baťou přišli i představitelé české komunity v Kanadě, několik generálních konzulů a velvyslanců a zástupci obuvnické společnosti. Mezi smutečními hosty byl i bývalý ministerský předseda kanadské provincie Ontario Rob Ray.

Tomáš Baťa, který by se 17. září dožil 94 let, zemřel náhle v Torontu v pondělí. Soustrast jeho ženě Sonje Baťové už vyjádřili i prezident republiky Václav Klaus a jeho manželka Livia Klausová. Manželé Klausovi v kondolenci ocenili Baťu jako člověka, který přes nepřízeň osudu dokázal pokračovat v budování světoznámé rodinné firmy, prosadit se v mezinárodním měřítku a stal se pro celé tehdejší Československo a později i pro Českou republiku symbolem podnikatelského úspěchu.

Tomáš Baťa mladší, který by se 17. září dožil 94 let, byl synem zakladatele rozsáhlého obuvnického impéria, které proslavilo tuzemský obuvnický průmysl doma i v zahraničí. Druhá světová válka a nástup komunismu mu zabránily pokračovat v otcově díle otce v Československu. Založil proto v Torontu novou Bata Shoe Organization, v jejímž čele stál až do nedávna, kdy řízení předal svému synovi. Po roce 1989 obnovil v česku baťovské podnikání.

Baťa se také věnoval podpoře vzdělávání mladých lidí a zasadil se o založení vzdělávací organizace mladých podnikatelů pod názvem Junior Achievement. Před deseti lety zřídil Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně. Stál také u zrodu zlínské univerzity Tomáše Bati a stal se předsedou její správní rady.

Tomáš Baťa je držitelem řady vysokých ocenění, mimo jiné Řádu T.G. Masaryka a slovenského Bílého dvojkříže. Stal se čestným doktorem řady světových univerzit. S manželkou Sonjou vychovali jednoho syna a tři dcery.