Slavnosti světla připomenou lipskou demonstraci z října 1989

Lipsko - Lidé v Lipsku si připomínají historickou demonstraci z 9. října 1989, která předznamenala pád východoněmeckého režimu. Do akce k 20. výročí pokojné revoluce a sjednocení Evropy se zapojili architekti a umělci z různých evropských zemí. Pokojná demonstrace, která se konala právě 9. října, byla největší od roku 1953 a zúčastnilo se jí až 70 000 lidí. Jednalo se o první akci, jíž východoněmecká policie poprvé jen přihlížela, což znamenalo, že komunisté jsou ochotni jednat.

Na trase původní demonstrace, která procházela vnitřním městským okruhem, je připraveno 21 stanovišti. Okruh bude během události uzavřen a jeho osvětlení utlumeno. Vyvrcholení a oficiální závěrečnou akci představuje Slavnost světla, která naváže na modlitbu za mír v chrámu sv. Mikuláše a potrvá od 18.00 do 24.00 hodin. Lidé se svíčkami v rukou vytvoří ze světla nápis „Lipsko 89“.

Slavnosti světla s mottem „Povstání v Lipsku – 20. výročí pokojné revoluce a sjednocení Evropy“ se účastní architekti, projektanti osvětlení, návrháři a umělci z různých evropských zemí. Účastníky očekává svědomité umělecké vyrovnání s 9. říjnem 1989. Podílí se na něm přibližně 20 tvůrců svými interpretacemi na téma „pokojné revoluce“ prostřednictvím světla, audia a videa. O hudební doprovod se postará pěvecký sbor, orchestr a sólisté pod taktovkou ředitele mikulášského kůru Jürgena Wolfa. 

Video Přípravy oslav v Lipsku
video

Přípravy oslav v Lipsku

Akce tehdy začala poměrně nenápadně. V lipském kostele sv. Mikuláše se konaly modlitby za mír, z nichž se vyvinuly demonstrace, které stály u zrodu mírové revoluce v NDR. Modlit se v kostele sv. Mikuláše budou lidé i dnes, akce se zúčastní i německá kancléřka Angela Merkelová a prezident Horst Köhler.

Kostel sv. Mikuláše byl tenkrát stejně jako dnes „otevřený pro všechny“. Proto se na tomto místě scházeli nejrůznější lidé: zvědavci, kritikové režimu i lidé od Stasi, církevní spolupracovníci či soudruzi SED (Jednotné socialistické strany Německa), křesťani a nekřesťani. Roku 1989 byl kostel sv. Mikuláše jedním z nejlépe střežených míst v NDR. Onoho 9. října 1989 se mírové modlitby zúčastnilo asi 2 000 lidí, přibližně 600 soudruhů SED a lidí od Stasi. Venku stála armáda, bojové jednotky, policie a civilní zásahové síly. Modlitba za mír probíhala v neuvěřitelném klidu a soustředěnosti. Nakonec následovala naléhavá výzva k nenásilí. Před kostelem na věřící čekaly desetitisíce lidí, kteří drželi v rukou svíce. Nenásilí z kostela pokračovalo v ulicích - to byla podstata mírové revoluce vůbec.

Demonstrace v Lipsku v říjnu 1989
Zdroj: www.germany.info