Na pomoc Afghánistánu se už v Česku vybraly skoro čtyři miliony korun

Od minulého týdne se prostřednictvím sbírek a darů na pomoc v Afghánistánu vybralo v Česku více než tři miliony osm set tisíc korun. Sbírky vyhlásila organizace Člověk v tísni nebo UNICEF. Peníze mají pomoci především ženám a dětem. Podle mluvčí UNICEF České republiky Lucie Štěpánkové zajistila už vybraná částka organizace více než pět milionů litrů pitné vody a přes stovku souprav první pomoci pro raněné a nemocné. K organizaci Podané ruce zase směřují individuální dary na pomoc jejím spolupracovníkům v zemi.

Ilustrační snímek
Zdroj: Reuters, Stringer

Od minulého čtvrtka zaslali dárci na sbírku organizace Člověk v tísni SOS Afghánistán více než dva miliony korun. „Ke čtvrtku se sešlo 2,6 milionu korun. Peníze použijeme, hned jak to bude možné, na pomoc nejzranitelnějším případům, vdovám, matkám samoživitelkám, vnitřním vysídlencům a lidem vyžadujícím zvláštní péči,“ popisuje mediální koordinátor pro ČR organizace Člověk v tísni Milan Votýpka.

Člověk v tísni chce v zemi zajistit především finanční pomoc. Přerozdělování peněz nejpotřebnějším budou mít na místě na starosti jednotliví pracovníci organizace.

„Jsme ve fázi příprav a plánování, neboť počítáme, že nejkritičtějším obdobím bude podzim a zima. V této chvíli jednají humanitární organizace pod vedením UN OCHA (Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) se jmenovaným komisařem pro neziskový sektor a nastavují základní pravidla, za kterých budou organizace v Afghánistánu pracovat. Těmi jsou elementární dodržování lidských práv, bezpečnost našich pracovníků, či přítomnost žen na našich misích,“ přibližuje pomoc v zemi Votýpka.

„Podle všech informací, které máme, je Afghánistán na pokraji velké humanitární krize. Sečetlo se zde více faktorů – sucho, neúroda a turbulence posledních měsíců. Podle posledních údajů před nadcházející zimou alespoň nějakou podporu bude potřebovat šestnáct až osmnáct milionů Afghánců. V této chvíli jednáme s dalšími nevládními organizacemi společně s agenturami OSN, aby bylo humanitárním pracovníkům umožněno vykonávat svoji práci,“ upřesňuje situaci v Afghánistánu Votýpka.

Díky penězům ze sbírky zajistí pomoc v zemi i pracovníci UNICEF ČR. Minulé pondělí vyhlásila organizace sbírku Pomoc dětem a ženám v Afghánistánu. „Za prvních deset dní přispělo na pomoc dětem a ženám v Afghánistánu 317 dárců v celkové výši 190 825 korun,“ říká mluvčí UNICEF Lucie Štěpánková.

„Dárci však přispívají i dalšími způsoby. Jeden z našich příznivců, který si na našem e-shopu zakoupil tričko, svůj dar navýšil ve prospěch žen a dětí v Afghánistánu o 4500 korun. V příštím týdnu plánujeme adresně oslovit dalších 20 tisíc dárců,“ doplňuje Štěpánková. Podle ní jsou peníze ze sbírky určené na humanitární pomoc dětem a jejich rodinám. Těm zajistí pitnou vodu, vakcíny, školní stany nebo soupravy první pomoci pro raněné a nemocné.

Za vybrané peníze tak nakoupí pracovníci organizace potřebné věci, které následně v zemi podle potřeb rozdělují. „Každý den koordinujeme dodávky humanitární pomoci s ostatními pobočkami podle toho, kolik prostředků je k dispozici. Za 190 825 korun z České republiky jsme už v Afghánistánu mohli zajistit 5 288 941 litrů pitné vody a 128 souprav první pomoci,“ pokračuje Štěpánková. Pracovníci UNICEF působí v Afghánistánu v Kábulu a v dalších třinácti regionech. 

„Přímo v terénu máme 391 pracovníků, kteří zajišťují kontinuitu výživových a zdravotnických programů. Aktuální krizové programy se soustředí na zajištění pitné vody, výživy, zdravotní péče a bezpečného přístřeší pro vysídlené rodiny. Současně jednáme o pokračování rozvojových programů, včetně vzdělávání dívek,“ dodává Štěpánková.

Podané ruce chtějí pomoci svým spolupracovníkům

Ohledně založení veřejné sbírky jedná společnost Podané ruce. Prozatím pomáhá svým spolupracovníkům v Afghánistánu pomocí individuálních darů potvrzených darovací smlouvou. „Na účtu společnosti se k 23. srpnu sešlo 1 016 651 korun. Tyto peníze celkem darovaly necelé čtyři stovky dárců,“ říká Šárka Halaštová z PR Podané ruce.

Díky penězům, které přijdou na účet organizace, mohou pracovníci v daných regionech v Afghánistánu pomáhat třeba svým bývalým spolupracovníkům. „Jde převážně o odborníky a lékaře, kteří v minulosti navštívili v rámci stáží i Českou republiku a další země a pomáhali otevírat v Afghánistánu nemocnice nebo centra léčby a prevence drogových závislostí. Ve chvíli zahájení naší iniciativy se nacházeli v přímém ohrožení života, jeden byl dokonce unesen ozbrojenci, ale podařilo se mu utéci a skrývat se,“ popisuje situaci spolupracovníků v Afghánistánu Halaštová.

„Peníze jsou určeny k zaplacení nákladů na vyřízení všech náležitostí k opuštění země, jako jsou poplatky na pasovém, vyřízení všech povolení a víz, cestovní náklady nutné k přesunu do dalších zemí. Ze země se podařilo dostat dvě rodiny, včetně našeho blízkého kolegy, jehož zoufalá situace byla prvotním impulsem zahájení této aktivity. Část lidí je ještě v Kábulu a čeká na pomoc. Jeden z našich afghánských kolegů, který ze země odešel již asi před deseti lety, je nyní v okolní zemi a přímo na místě tam na české ambasádě čeká na víza pro tyto uprchlíky,“ uzavírá Halaštová.

Prostřednictvím organizace UNICEF mohou zájemci přispívat na účet 11771177/0300, variabilní symbol 828, prostřednictvím darovacího formuláře na webu unicef.cz, nebo zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. Pro sbírku Člověk v tísni slouží formulář na stránkách organizace. Podané ruce přijímají dary na účtu 2231107576/ 8040. Do zprávy je potřeba uvést heslo „Pryč z Kábulu“ a jako variabilní symbol číslo 111.