Živě

následuje

Studio ČT24

Komunální volby

  • Komunální volby proběhnou v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin
  • Volit je možné jen v místě trvalého bydliště, voličské průkazy se pro komunální volby nevydávají
  • Hlasovací lístky přijdou voličům do schránek do 2. října. Pro komunální volby mají šedou barvu, stejně jako příslušné úřední obálky
  • Pokud se v obci volí současně do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, vhazují se oba hlasovací lístky do společné šedé úřední obálky
  • Celkový počet označených (zakřížkovaných) kandidátů nesmí přesáhnout počet zastupitelských míst v dané obci nebo městě. Počet volených zastupitelů je uvedený v záhlaví každého hlasovacího lístku