Jako v továrně. Studenti Univerzity Tomáši Bati se učí pracovat s výrobními roboty

Laboratoř robotických systémů se ve středu otevřela studentům Fakulty aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati. Její vybudování stálo téměř 34 milionů korun. Fungovat bude jako univerzální prostředí pro získání znalostí a dovedností ve vrcholové oblasti průmyslové automatizace. O absolventy s takovým vzděláním je na trhu práce čím dál větší zájem.

Roboty, kterými je vybavená laboratoř ve Zlíně, jsou součástí továrních výrobních linek. „V některých případech jsou zcela automatizovány, takovým příkladem jsou výrobní linky automobilů, zejména svařovny a lakýrnické práce jsou tímto způsobem řešeny, kdy lidé se vyskytují jen v pozici seřizovačů a údržbářů vysoce výkonné techniky,“ řekl proděkan FAI Vladimír Vašek.

Laboratoř budou využívat studenti oboru Inteligentní systémy s roboty, který je podle Vaška zaměřený hlavně na to, aby absolventi uměli používat technické vybavení. „Z toho důvodu jsou v naší lince osazeny všechny základní typy těchto zařízení, tedy robotů, od těch relativně jednodušších přes šestiosé a dále přes kolaborativní roboty, které umožňují přímou spolupráci s člověkem. Jsou schopny v případě kolize se vypnout a člověku neublížit,“ uvedl Vašek.

V laboratoři je také mobilní, takzvaně servisní robot. „Umí nezávisle přenášet materiálový tok z jednoho místa na druhé, volně se pohybuje v prostoru a je schopen řešit všechny překážky, které mu přijdou do cesty, do nikoho nevrazí, umí ho obejít a dojede na místo určení,“ popsal Vašek.

Studenti se budou učit programování strojů, na konci studia by měli být schopni například vyřešit uspořádání na konkrétním pracovišti. Uplatnitelnost absolventů v praxi je podle Vaška velká, firmy o ně mají zájem. Odpovídá tomu také nárůst počtu zájemců o obor, který se letos otevíral čtvrtým rokem. Ucházelo se o něj 109 studentů, přijato jich bylo 59. Fakulta má asi 1400 studentů. Laboratoř budou společně se studenty FAI využívat také studenti Fakulty managementu a ekonomiky.