Děkan ostravské lékařské fakulty Martínek rezignuje. I přes to, že uspěl u soudu

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek nejpozději v září rezignuje. Reagoval na nezískání akreditace pro obor Všeobecné lékařství, fakulta na něj minimálně letos nemůže přijímat nové studenty. Svůj záměr děkan oznámil na mimořádném jednání fakultního akademického senátu.

Martínek v úterý uspěl u Krajského soudu v Ostravě, kde se domáhal zrušení svého odvolání z funkce. Akademický senát Ostravské univerzity totiž loni v prosinci rozhodl o jeho konci v čele fakuty. Důvodem byla minulá pochybení při přijímání studentů, která na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad. Ke studiu škola přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

Děkan se po tomto odvolání obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce, a škola musela čekat na konečný verdikt soudu. Soudce Jiří Gottwald novinářům k rozhodnutí řekl, že soud ani nebyl schopen přezkoumat odvolací důvody, protože nebyly řádně vyjádřeny v rozhodnutí rektora o děkanově odvolání.

Žádost o akreditaci fakulty byla přerušena

Po děkanově návratu do funkce fakulta finišovala s přípravami akreditačního spisu. Novou akreditaci potřebovali, aby mohli přijímat další studenty. Nynější akreditace platí do roku 2024 pouze na dostudování současných posluchačů. Akreditační úřad se ale nakonec rozhodl, že žádost neschválí. Odůvodnil to nedostatečným personálním obsazením oboru.

Univerzita ale ještě před oficiálním sdělením požádala akreditační úřad, aby jednání o žádosti o akreditaci přerušil. Úřad škole vyhoví a řízení na požadovanou dobu přeruší, poté se k případu vrátí. Škole to tak dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko úřadu. Po pravomocném rozhodnutí by škola totiž mohla o akreditaci znovu žádat až po dvou letech.

„V usnesení senátu bylo přesně stanoveno, že by to (rezignace) mělo být po zahájení nového školního roku, jako nejzazší termín,“ nastínil Arnošt Martínek. Dodal, že byl už dříve opakovaně vyzýván, aby abdikoval, ale dělo se tak v době, kdy nebyl ukončen soud, který rozhodoval o oprávněnosti jeho odvolání, a také nebylo ještě ukončeno akreditační řízení. „Odstupovat v době, kdy nejsou ukončena tato řízení, jsem považoval za nelogické a nevhodné. V době, kdy je znám výsledek akreditace, samozřejmě přiznávám při tom i svou dílčí odpovědnost,“ vysvětlil.

Rektor: Čím dřív bude nový děkan, tím lépe

Rektor Jan Lata jeho rozhodnutí uvítal. „Naším přesvědčením je, že pokud má lékařská fakulta do budoucna uspět, včetně získání akreditace, tak potřebuje nové vedení, takže jeho rozhodnutí jednoznačně vítám,“ řekl Lata. Dodal, že čím dříve bude zvolen nový děkan, tím větší šanci má nové vedení pracovat na akreditaci, jejíž projednávání bylo přerušeno do konce ledna.

Předsedkyně akademického senátu Hana Sochorová uvedla, že další zasedání senátu se uskuteční 1. září. V případě, že by v té době byla k dispozici děkanova rezignace, mohl by se nový děkan volit na dalším zasedání 12. října.