Odvolání děkana ostravské lékařské fakulty neplatí, rozhodl soud

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že odvolání děkana Lekařské fakulty Ostravské univerzity Arnošta Martínka není platné. Děkan se na soud obrátil po odvolání akademickým senátem univerzity. Odvolání souviselo s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad (NAÚ). 

Arnošt Martínek
Zdroj: ČTK Autor: Vladimír Pryček

Soudce krajského soudu Jiří Gottwald řekl, že soud nebyl schopen přezkoumat odvolací důvody, protože nebyly řádně vyjádřeny v rozhodnutí rektora o děkanově odvolání. „Je nutno říct, že pokud se týká pochybení, která měla nastat při přijímání studentů, tak rektor ve svém rozhodnutí žádným způsobem nevysvětlil, proč docenta Martínka jmenoval do funkce v době, kdy už se o problému vědělo, proč nezasáhl v té chvíli,“ uvedl.

Soud také poukázal na to, že fakultní akademický senát Martínka podporoval. „Rektor a akademický senát univerzity mají zasahovat jen výjimečně v excesivních případech a v čem tady spočívá ta výjimečnost a excesivnost, také nebylo zdůvodněno,“ vysvětlil soudce. Proti rozhodnutí je možno podat kasační stížnost. Univerzita rozhodne, zda ji podá, až se detailně s rozsudkem seznámí.

Martínkův právní zástupce Jakub Vepřek byl s rozhodnutím soudu spokojen. „Beru samozřejmě výsledek jako úspěch pana děkana a uvidíme s ohledem na poměrně turbulentní vývoj na lékařské fakultě, jakým způsobem pan děkan bude nyní konat,“ řekl Vepřek.

Univerzitu rozhodnutí překvapilo

Právní zástupce univerzity uvedl, že ho rozhodnutí soudu překvapilo. „Nečekali jsme ho a nesouhlasíme s ním. Nicméně se tím rozhodnutím budeme řídit, budeme ho respektovat,“ řekl advokát Jiří Buryan.

Za překvapivý označil rozsudek i rektor Jan Lata, chce se s ním blíž seznámit. „Bez ohledu na výsledek dnešního soudního jednání považuji v tuto chvíli za zcela zásadní pro Ostravskou univerzitu a Lékařskou fakultu získání akreditace Všeobecného lékařství. Dle mého názoru by k tomu velmi přispělo, kdyby se na ní již podílelo jiné vedení Lékařské fakulty. K tomu se začíná přiklánět i samotný Akademický senát Lékařské fakulty, který již v červnu vyzval k vypsání nových voleb děkana,“ uvedl Lata.

Akademický senát Ostravské univerzity loni v prosinci rozhodl, že děkan bude odvolán k 2. lednu. Akademický senát Lékařské fakulty naopak Martínka podporoval. Děkan se po odvolání univerzitním senátem obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce a škola musela čekat na konečný verdikt soudu. Martínek se do funkce vrátil nedlouho předtím, kdy se na fakultě chystaly nové děkanské volby.

Fakulta má dlouhodobé problémy

V červenci Národní akreditační úřad rozhodl, že fakultě neschválí žádost o novou akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Důvodem bylo nedostatečné personální zajištění oboru. Ostravská univerzita ale ještě před oficiálním sdělením o nezískání akreditace požádala úřad, aby projednávání žádosti o akreditaci programu Všeobecné lékařství přerušil.

Úřad škole vyhoví a řízení na požadovanou dobu přeruší, poté se k případu vrátí. Škole to tak dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko akreditačního úřadu. Po pravomocném rozhodnutí by škola totiž mohla o akreditaci znovu žádat až po dvou letech.

Současní medici studují na základě původní akreditace a situace se jich nijak nedotýká. Udělení nové akreditace ale bylo pro fakultu důležité proto, aby mohla přijímat studenty nové. Minimálně letos tak nové mediky nabírat nemůže.