Archeologové v Brně odkrývají pozůstatky středověké vesnice i pravěkého osídlení

Pozůstatky středověké vesnice nacházejí archeologové ze společnosti Archaia na staveništi v brněnské ulici Nové sady. Některé nálezy jsou ale i mnohem starší a dokládají už pravěké osídlení místa. Výzkum pokračuje navzdory opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru.

Pod tramvajovým kolejištěm v brněnské ulici Nové sady nedaleko hlavního nádraží se podle archeologů nacházela středověká vesnice Novosady, která byla založena snad již ve 13. století.

„K jejím počátkům máme velmi málo pramenů, na základě jejího půdorysného uspořádání však předpokládáme, že byla založena kolonizátory z Rakouska ve 13. století,“ řekla vedoucí výzkumu Michala Přibylová. Archeologové tak očekávají, že najdou hlavně středověké památky, které patří k zázemí budov, jako jsou odpadní jímky nebo studny.

Některé nálezy však budou mnohem starší, z doby pravěkého osídlení. „Zatím máme několik objektů ,kultury s lineární keramikou'. Jde o kulturu lidu, který na našem území sídlil před sedmi tisíci lety. Patří ještě do doby kamenné, nepoužívali tedy ještě předměty z kovu, své nástroje vyráběli ze dřeva a štípaného či broušeného kamene. Jde však o zástupce takzvané zemědělské revoluce, tedy první kulturu na našem území, která se živila zemědělstvím a domestikovala zvířata,“ vysvětlila archeoložka.

Archeologové pracují zatím na staveništi, kde má vyrůst přístavba kancelářské budovy Titanium, pak se přesunou na parcelu polyfunkčního domu IN SADY.

Při výzkumu, který bude pokračovat pravděpodobně několik měsíců, musí archeologové i brigádníci dodržovat přísná hygienická opatření. „Na povinném nošení roušek jsme se s brigádníky dohodli ještě před vládní vyhláškou o povinném nošení. Roušky měníme zhruba po dvou hodinách. Dezinfekce je na pracovišti stále k dispozici, nářadí na konci dne stříkám detergentem kvůli narušení lipidového obalu viru. Nářadí si brigádníci hlídají, aby si ho během dne nestřídali mezi sebou,“ popsala opatření Přibylová.