Ostravské ovzduší bude monitorovat další měřící stanice, bude přímo u koksovny

V Ostravě bude nová automatická měřicí stanice na vyhodnocování kvality ovzduší. Město ji v lednu umístí do blízkosti koksovny Svoboda. Zastupitelé Ostravy rozhodli také tom, že na provoz měřících stanic a speciálního vozu pro monitoring ovzduší přispěje město v následujících pěti letech částkou 3,5 milionu korun.

Koksovna Svoboda v Ostravě
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Na ovzduší v souvislosti s koksovnou si obyvatelé Ostravy stěžovali už několikrát. Podle nedávné studie se ale podnik OKK Kosovny výrazně nepodílí na zvyšování imisí škodlivých látek ve městě, i když z dlouhodobého hlediska určitý, ale nikoliv zásadní vliv na ovzduší má. 

„Stanice bude umístěna na návětrné straně směrem od koksovny Svoboda. Stanice tam vznikne z mnoha důvodů, protože stížností občanů tam za uplynulé roky byla celá řada. Rádi bychom také porovnávali kvalitu ovzduší na vstupu ke koksovnám, tak právě na výstupu od koksoven,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO). 

Měřící stanice i monitorovací vůz provozuje Zdravotní ústav Ostrava. Mimo to je ve městě ještě pět dalších stanic, které spravuje Český hydrometeorologický ústav. Dotace, kterou schválili zastupitelé, je na pět let.

Zlepší prodloužená Rudná situaci v Porubě?

Město si od zvýšení počtu měřících stanic slibuje lepší informovanost o kvalitě ovzduší ve městě. „Kromě toho naměřená data umožní vyhodnotit reálný vliv konkrétních opatření na zlepšení ovzduší,“ doplnila Šebestová.

Dodala, že například na stanici v Porubě, která vyhodnocuje vliv dopravy na ovzduší, chce město v následujících letech ověřit, nakolik kvalitu ovzduší v místě promění otevření prodloužené Rudné. Právě tam se má přesunout značná část dopravy z Poruby.

Kromě nové stanice u koksovny a porubské stanice se kvalita ovzduší vyhodnocuje i v Zelené ulici v Mariánských Horách a na dvou stanicích v Radvanicích. Jedna z nich získává informace o znečištění v blízkosti huti Liberty Ostrava a druhá se nachází v blízkosti lokálních topenišť.

Údaje z měřicích stanic mohou lidé sledovat na webových stránkách města, které se zaměřují právě na tamní ovzduší. Informace jsou k dispozici i v mobilní aplikaci SmogAlarm, kam přibudou i data z nové stanice umístěné v Hrušově.