Přeshraniční spolupráce Čechů a Poláků chce zjistit, jak škodlivá může být důlní voda

Čeští a polští vědci zkoumají vliv silně znečištěných důlních vod na kvalitu povrchové vody v oblastech zatížených intenzivní těžbou černého uhlí. Odborníci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Hlavního institutu hornictví (GIG) Katovice zahájili výzkum na obou stranách hranice. Projekt potrvá dva roky.

Video Studio 6
video

Výzkum důlních vod

Zdroj: ČT24

Výzkumníci na obou stranách hranice odebírají vzorky důlní vody, aby zjistili, co přesně obsahuje a jaký vliv na okolí má. „Byly vybrány tři povrchové toky, ty hlavní, které v Ostravě jsou: Ostravice, Odra a Olše,“ řekl vedoucí projektu z centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Václav Dombek.

Důlní voda je teplejší, má jinou barvu i složení. „Pocitově je ta voda velmi teplá, což odpovídá i teplotě přes dvaadvacet stupňů,“ popsala členka výzkumného týmu Pavlína Peikertová. „Důlní voda je v každém případě velice zasolená. Obsahuje vysoké koncentrace solí, sodík, draslík a různé těžké kovy,“ doplnil Dombek.

O podrobnou analýzu se postarají pracovníci laboratoře. „Vzorky analyzujeme v přístroji, který je schopen rozpoznat všechny známé prvky z periodické tabulky,“ řekla Martina Mirošová z nanotechnologického centra.

Důlní voda je prakticky pod celou Ostravou, z podzemí ji čerpají například v bývalém dole Jeremenko a odtud vytéká do Ostravice. Ročně to představuje zhruba pět a půl milionu kubíků. Výsledky jednotlivých výzkumů z české i polské strany si budou odborníci z univerzit vyměňovat. Hodnoty a závěr pak zveřejní v dubnu 2021.