Rektor olomoucké univerzity požaduje rezignaci děkana přírodovědy. Skončit by měl i ředitel vědeckého centra

Rektor olomoucké Univerzity Palackého (UP) Jaroslav Miller vyzval děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubalu a ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) k rezignaci. Reagoval tak na vyhrocenou situaci mezi oběma stranami, které přerostly ve vyhlášení stávkové pohotovosti v centru. RCPTM patří pod Přírodovědeckou fakultu, ale chce přejít pod plánovaný vysokoškolský ústav, fakulta je proti. 

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Vedení univerzity ve svém prohlášení svůj krok zdůvodňuje spory mezi Přírodovědeckou fakultou a výzkumnými centry. Situaci vyhodnocuje jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů.

„Po proběhlé diskuzi se vedení Univerzity Palackého, tedy rektor a děkani sedmi fakult, domnívá, že k uklidnění situace a odblokování komunikačních bariér může přispět personální změna v čele Přírodovědecké fakulty a RCPTM,“ stojí v prohlášení na stránkách univerzity

Rektor je v zahraničí, reakci očekává do pondělí

Podle vedení univerzity je vhodné, aby děkan a ředitel RCPTM zvážili setrvání ve funkcích, neboť se doposud nepodařilo najít smírné řešení tak, aby nedošlo k poškozování jména univerzity. „Rektor oběma funkcionářům zaslal oficiální výzvu a reakci očekává do pondělí 9. září,“ stojí v prohlášení. Miller je momentálně na zahraniční cestě.

„Výzva je snahou vymanit nejen fakultu a její centra, ale i celou univerzitu z patové situace, která už ji do jisté míry paralyzuje.“

Petr Bilík

prorektor UP

Ohledně rezignace ředitele RCPTM je situace nejasná i pro samotné zástupce ústavu. Dosavadní ředitel Radek Zbořil před prázdninami pověřil výkonem své funkce kolegu Michala Otyepku kvůli tomu, že se chce věnovat přípravě velkých mezinárodních grantů. Od září má tvůrčí volno. Zbořilův krok schválila i Správní rada RCPTM.

Vedení univerzity uvedlo, že výzva k rezignaci míří na Zbořila, ačkoli před prázdninami pověřil výkonem své funkce kolegu Michala Otyepku. Podle prorektora Petra Bilíka je však stále generálním ředitelem vědeckého pracoviště.

Zbořil uvedl, že plně chápe snahu vedení univerzity i děkanů zklidnit situaci. Osobně prý tento krok učinil už 25. června, kdy Správní rada RCPTM schválila čerpání jeho tvůrčího volna od 1. září a pověřila Otyepku výkonem funkce generálního ředitele RCPTM. To stvrdil podpisem i děkan Přírodovědecké fakulty.

„Myslím si, že obdobně vstřícně by měl postupovat i děkan a přenechat vedení fakulty pověřenému zástupci, tak jak to navrhuje pan rektor v dopise, který jsme od něj s panem děkanem obdrželi,“ uvedl Zbořil.

Kubala: K odvolání není důvod

Děkan Martin Kubala výzvu k odstoupení vnímá jako kontroverzní tah. „Postrádá věcný důvod a obrovská vlna podpory, které se mi dostává od celého vedení fakulty i z akademické obce, mě utvrzují v přesvědčení, že svou práci pro fakultu vykonávám dobře, a hodlám v ní pokračovat,“ řekl.

Za děkana se postavili i proděkani fakulty, kteří nesouhlasí s komuniké vedení UP vyzývajícím děkana k rezignaci. „Jsme přesvědčeni, že důvody pro jeho rezignaci – uklidnění situace, odblokování komunikačních bariér a nastolení konstruktivní debaty k problematickým záležitostem - jsou neopodstatněné,“ uvedli v prohlášení.

Vědci jsou ve stávkové pohotovosti

Vyhrocená situace mezi RCPTM a mateřskou fakultou vygradovala na konci srpna vyhlášením stávkové pohotovosti vědců. Spor trvá už rok a týká se příprav vzniku nového vysokoškolského ústavu. RCPTM má být právě jeho součástí, což fakulta od začátku kritizuje. 

Vznik nového vysokoškolského ústavu Přírodovědecké fakultě UP vadí mimo jiné proto, že do budování vědeckých center v Olomouci investovala nemalé finanční prostředky a jejich odtržením od fakulty by přišla i o část vysoce kvalifikovaných pedagogů.

Spor doprovázejí vzájemné urážky i anonymní udání. Podle děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubaly má vyhlášení stávkové pohotovosti pouze odvést pozornost od kauzy falšování dat v odborné publikaci, která se týká dosavadního šéfa RCPTM Radka Zbořila. 

MfD nedávno napsala, že Zbořil se podle etické komise vysoké školy podílel na manipulaci s daty v odborném textu pro prestižní časopis. Jako korespondenční autor údajně adekvátně a včas nereagoval na impulzy, které na chybu upozorňovaly. Zbořil pochybení odmítl.