Obyvatelé obcí v Moravském krasu nemohou vrtat nové studny. Správci CHKO se bojí, že by zmizela voda z jeskyní

Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras zamítli místním obyvatelům většinu žádostí o povolení vyvrtání studny. Odčerpávání vody z vrtů by podle nich totiž mohlo kvůli současnému nedostatku podzemních vod ohrozit místní jeskyně.

Video Události v regionech (Brno)
video

Většina žádostí o studnu v Moravském krasu byla zamítnuta

Zdroj: ČT24

Novou studnu chtěli nechat vyvrtat například fotbalisté v Lažánkách, aby mohli zavlažovat hřiště. Předseda místního Sokola sehnal dotace a zavolal firmu na průzkumný vrt. „Byli jsme zhruba v hloubce dvacet metrů a paní majitelka pozemku volala, že musíme okamžitě přestat,“ řekl předseda Sokolu Lažánky Bohuslav Jedinák.

Hřiště se totiž nachází v chráněné krajinné oblasti, s vrtem proto musejí souhlasit její správci a ti povolení vrtu v Lažánkách nedali. Kvůli nedostatku podzemních vod jim hydrogeologové doporučují spíš nové studny neschvalovat. Mohly by totiž odčerpávat vodu z jeskynních systémů a to by je poškodilo.

„Není žádoucí, aby se jakékoliv množství vody, které do toho systému přitéká z okolí, ještě dále snižovalo nějakými odběry,“ řekla Eva Kryštofová z České geologické služby.

K zalévání mohou místní využívat jen dešťovku

Letos dostali správci CHKO celkem dvanáct žádostí o nové studny. Souhlas se stavbou dostali ale jen tři žadatelé. A to pouze ti, kteří budou využívat jen vodu z pramenů, které už z krasu odtékají.

V Rudici na Blanensku tak proto studnu nemá nikdo. Na zalévání záhonů anebo trávníků tam lidé využívají jen vodu dešťovou. Například Květa Kuncová má na zahradě pět barelů, do kterých ji sbírá. „Vodu takto chytáme už řadu let, protože tady byla o vodu vždycky bída. Když je sucho, tak každý den zalévám, potřebuju na to tak pět šest konví,“ spočítala Květa Kuncová.

Fotbalisté v Lažánkách ale dešťovou vodou zalévat hřiště nemohou. Kolem totiž nejsou střechy, ze kterých by voda do zásobníku tekla. A tak doufají, že bude na zelenou plochu aspoň dostatečně pršet.

Některé obce už loni omezily odběr vody z vodovodu

I přes poslední deštivé dny je na jihu Moravy stále sucho. Některé obce musely omezit odběr vody. Z veřejného vodovodu tam lidé nesmí zalévat zahradu, zakázané je taky napouštění bazénů nebo mytí aut. Omezení dopadne i na hasiče, kteří vodu nemohou využívat ke cvičením.

Deficit zásob vody v půdním profilu
Zdroj: intersucho.cz

Opatření trvají v řadě obcí už od loňského léta, které bylo velmi suché a kde jsme už byli v některých obcích nuceni dovážet vodu do vodojemu. Srážek není tolik, kolik bychom potřebovali, takže se nedá očekávat, že by došlo k nějakým změnám,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Eva Librová.

K regulaci odběru vody zatím přikročily obce především na severu kraje. Se zákazy se musí potýkat obyvatelé třeba v Lysicích, Vranové u Letovic nebo v Dlouhé Lhotě.