Ochránci přírody zavlažují Hodonínskou Dúbravu. Tisíce litrů vody tam čerpají pomocí starého elektrárenského potrubí

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny začali napouštět vodu do lesů národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava. Pomocí elektrárenského potrubí z řeky Moravy chtějí přečerpat až dvě stě tisíc kubíků vody. Chtějí tak zastavit odumírání zejména dubových porostů kvůli suchu.

Video Události v regionech (Brno)
video

Zaplavování Hodonínské Dúbravy

Zdroj: ČT24

Vyschlým korytem Jalové strouhy opět teče voda do porostů Hodonínské Dúbravy. Ochránci přírody ji budou napouštět dva dny rychlostí dvě stě litrů za sekundu. Déle se do okolní půdy nezvládne vsakovat. „Nenapouštíme ji do lesa jen tak, aby zaplavovala les, nejsme v lužním lese. Vykopali jsme spojovací kanál o délce zhruba čtyřicet metrů a tím voda teče do vyschlého koryta,“ vysvětlil odborný rada Agentury ochrany přírody a krajiny Pavel Kolibáč.

Závlaha zamezuje množení chroustů

Z uměle napouštěného toku čerpají vodu rostliny a živočichové na čtyřech stech hektarech lesa. „V březnu jsme tady objevili druh listonoha letního, což je korýš vázaný na jarní vody, to je dokladem toho, že tady v minulosti voda pravidelně byla,“ řekl Pavel Kolibáč.

Vodu vítají i mohutné duby, ochrání je před přemnoženým chroustem maďalovým. „Ponravy v porostech, kde je voda, nemají úplně ideální podmínky pro vývoj,“ řekl zástupce lesního správce Lesů ČR Strážnice Tomáš Crhonek.

Voda nejdřív teče do elektrárny

Voda z řeky Moravy jde nejdříve do hodonínské elektrárny, kde ji využívají na chlazení, odtud je pak potrubím přečerpávána několik kilometrů dál do lesů za městem. Teče trubkami, kterými dříve z jedné z nejstarších tepelných elektráren v zemi proudil popílek na úložiště.

„Aktuálně zaznamenáváme pokles hladiny v řece Moravě, v současnosti se pohybujeme okolo padesáti procent dlouhodobého měsíčního průtoku. Nicméně při odběru, který je do Hodonínské Dúbravy pouštěn, to nepředstavuje žádný velký problém,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Letos se lesníci s ochránci přírody chystají napouštět vodu do lokality ještě nejméně třikrát.