Tajemník Brna-střed shromáždění radikálů rozpustil

Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika rozpustil kolem 20:15 shromáždění radikálů v Brně, kteří pochodovali ze Zelného trhu a chtěli jít až na Mendlovo náměstí. Blokovaly je ale  odpůrci jejich pochodu, takže do cíle nedošli a projevy měli na Nových sadech. Štika jim proto navrhl jinou trasu, kterou odmítli. Proto tajemník shromáždění rozpustil se zdůvodněním, že byly v ohrožení zdraví a majetek lidí. Radikálové v reakci na rozhodnutí zapálili pochodně, které původně chtěli mít zapálené po celou dobu pochodu městem. Na akci dohlížely stovky policistů, při akci zadrželi šest lidí. Dva policisté se zranili.

Video Zprávy
video

Zprávy: Protesty v Brně doznívaly ještě kolem desáté hodiny

Odpůrci blokovali pochod už na Zelném trhu. Tam se dokonce strhla i potyčka, kterou policisté velmi rychle utlumili a zajistili několik lidí. Poté vytvořili koridor, aby mohl průvod vyrazit ze Zelného trhu a projít Masarykovou ulicí k nádraží až k Novým sadům, kde se uskutečnily projevy. V místě se ozývaly petardy. Policisté v průběhu pochodu zajistili ještě několik dalších lidí.

Video BEZ KOMENTÁŘE: Šarvátka mezi pravicovými radikály a jejich odpůrci v Brně dlouho netrvala
video

BEZ KOMENTÁŘE: Šarvátka mezi pravicovými radikály a jejich odpůrci v Brně dlouho netrvala

Akci kontrolovali těžkooděnci, policejní dodávky a na místě byli i psovodi a policisté na koních. Jakmile Štika shromáždění rozpustil, zapálili radikálové v reakci na to pochodně. Štika i policisté je pak vyzvali, aby pochodně zhasli a odešli. Radikálové pochodně po pár minutách uhasili. „Jsem přesvědčen, že svolavateli a účastníkům shromáždění byl dán dostatečný prostor pro to, aby mohli projevit účel shromáždění a také aby mohli mít projevovou část shromáždění,“ řekl Štika pro ČT.

Rozpuštění akce radikálů oslavili odpůrci vlastním pochodem, ale kolem 21:00 se i oni začali rozcházet. Kvůli lidem v ulicích ale vznikaly problémy v MHD. Dopravní podnik proto volil jiné trasy. Jan Seitl z dopravního podniku novinářům řekl, že firma měla přichystaný plán na ohlášený průvod, nový pochod ale způsobil komplikace a vznikala zpoždění. Na křižovatkách byla desítka dispečerů, která spoje podle situace koordinovala. Dopravní podnik se snažil nasazovat i náhradní autobusy.

Kolem desáté hodiny večerní si ještě skupina odpůrců pochodu přišla před policejní služebnu vymoci propuštění zadržených kolegů. Policie je rozehnala. Zadržení už byli tou dobou venku z cely.

Protesty probíhaly po celé odpoledne 

Už před setkáním radikálů jim odpůrci pustili z reproduktorů písničky z divadla Husa na provázku, aby zabránili jejich projevům, také začali jezdit v blízkosti radikálů na kolech. Na obě shromáždění dohlíželi stovky policistů včetně vrtulníku i tajemník Štika, který má kompetenci v krajním případě obě shromáždění rozpustit.

Policisté dohlížejí na pochod radikálů a jejich odpůrce v Brně
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Šálek

K tomu může přikročit v případě, že by se účastníci odchýlili od oznámeného účelu shromáždění nebo by ho směřovali k popírání nebo omezování práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické smýšlení, náboženské vyznání, také pokud by akce vedla k podněcování nenávisti a nesnášenlivosti a účastníci by se dopouštěli násilí nebo jinak porušovali Ústavu.

Účastníci se nesmějí chovat násilně ani mít střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku nebo si zahalovat obličeje. Rozpuštění je možné, pokud se nepodaří jiným zákrokem vyřešit situaci, která je v rozporu se zákonem.

Průvod svolala do Brna Národní a sociální fronta. Měl projít Masarykovou ulicí a dále na Hybešovu a Václavskou až na Mendlovo náměstí. Ještě před setkáním radikálů se shromáždili jejich odpůrci na nedalekém Dominikánském náměstí před budovou magistrátu. Projevy měli například Zdena Mašínová a Fedor Gál. Antifašisté bubnovali na bubny, hráli šachy nebo točili obručí kolem těla.

Protest proti pochodu pravicových radikálů
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Šálek
 

První máj se v Brně v minulých letech opakovaně stal dnem slovních střetů i potyček mezi radikály a jejich odpůrci z řad antifašistů. Před dvěma lety prošlo městem 150 radikálů a sešlo se i 300 jejich odpůrců. Zasahovat musela policie.