Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance končí. Její hráz zadrží až desetitisíciletou vodu

Rekonstrukce beskydské přehrady Šance se po téměř třech letech blíží do finále. Stavební operace za necelou půlmiliardu korun by měla přehradu připravit na takzvanou desetitisíciletou vodu.

Video Šance před dokončením
video

Šance před dokončením

Hlavní prvky těchto bezpečnostních opatření jsou již hotovy. „V rámci rekonstrukce vznikl i nový bezpečnostní přeliv,“ uvedla redaktorka České televize Denisa Kotková, podle níž tak bude možné odpouštět až trojnásobné množství vody.

V případě záplav už nebude hrozit nebezpečí toho, že by se voda mohla přelévat přes samotnou hráz a tím ji poškozovat. Změn doznala i samotná hráz, která je nyní ještě masivnější a odolnější vůči tlaku vody. „Stavbaři pro její rozšíření využili tisíce tun kameniva, které vytěžili ze svahů u přehrady,“ upozornila Kotková.

Svah byl totiž dlouhodobě nestabilní a v krajním případě dokonce hrozilo, že by se mohl sesunout do nádrže. Odtěžením jeho části se tak stavbaři těchto obav zbavili.

Pevnost hráze chtějí vodohospodáři v dohledné době otestovat v zátěžových zkouškách. Šance při nich chtějí naplnit až po bezpečnostní přeliv. Musejí však vyčkat na optimální stav toků, které napájejí přehradu.

Opraveným Šancím podle výpočtů nebudou vadit ani dvojnásobné průtoky vody, které do ní směřovaly při masivních záplavách v roce 1997. I tehdy sice hráz takové množství vody přečkala bez větších problémů, lidé žijící pod hrází ale museli být evakuováni. 

Zdroj pitné vody

Přehrada Šance na řece Ostravici, jejíž rekonstrukce začala v roce 2015, je v regionu stěžejní nádrží pro zásobování pitnou vodou. Dodává vodu například Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Ostravě či části Karvinska.

Povodí Odry, které je správcem vodních toků a vodních děl na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje, plánuje na letošní rok investice zhruba 435 milionů korun. Prevence před povodněmi se týká většina z nich. Přibližně 252 milionů korun na investice dostane podnik z dotací a programového financování ministerstva zemědělství, menší částkou mu přispějí také obce či města, zhruba 180 milionů korun ale zajistí Povodí Odry ze svých zdrojů.

Pokračovat bude například stavba takzvané suché nádrže Jelení, která má sloužit k povodňové ochraně obcí Karlovice a Široká Niva na Bruntálsku. Za normálního stavu bude nádrž prázdná a voda jí bude protékat, v případě zejména přívalových povodní ale zachytí povodňovou vlnu. Letos začne sypání hráze, která bude v některých místech vysoká až 16 metrů.