Provizorní lávka přes Moravu je v provozu. Díky technologii z 2. světové války slouží chodcům

Výstavba protipovodňových opatření v centru Olomouce vstoupila do hlavní fáze. V minulých dnech se kvůli nim uzavřel most v Komenského ulici, pro chodce se pro změnu otevřela provizorní lávka.

„Díky tomu zůstane zachován přechod přes řeku Moravu v této části města. Stavební společnost již stihla provizorně přeložit z mostu na lávku všechny inženýrské sítě,“ poznamenal za město Olomouc mediální zástupce Michal Folta.

Lávka o délce přes 60 metrů a šířce přes 7 metrů je založena na březích koryta na mostních pilířích. Konstrukci vyvinuli Angličané za druhé světové války a dodnes se běžně využívá jako provizorní přemostění právě při uzavírkách mostů kvůli rekonstrukci. Jako ochranu proti podemletí lávky vybudovali stavbaři železobetonový lem.

/*json*/{"map":{"lat":49.59727011865748,"lng":17.26474189999999,"zoom":17,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.597617815490004,"lng":17.267633321318044,"type":"1","description":"Most v Komenského ulici přes řeku Moravu"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

„Nejnáročnější stavební práce jsme načasovali na začátek letních prázdnin, abychom minimalizovali dopady stavby na dopravu a život ve městě. V následujícím období Povodí Moravy sníží hladinu řeky na minimum, abychom mohli začít rozebírat konstrukci mostu v Komenského ulici. Souběžně budeme čistit dno koryta od sedimentů.“

Jakub Vlk

vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby, Silnice Group

Technicky náročná etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 kilometru od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici, doplnil Michal Folta. Stavba je v českém prostředí podle něj zcela unikátní – odehrává se v historickém jádru města a její součástí je i vybudování náplavky a kompletní náhrada dvou mostů. Investorem je státní podnik Povodí Moravy.

Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené dvě etapy. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 metrů krychlových za sekundu, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém má po dokončení ochránit před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Hotovo má být za tři roky

Současná etapa výstavby spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí a rozšíření koryta a nábřeží a úprav částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Pravý břeh řeky Moravy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 metrů a levý břeh o 3 až 4 metry. Součástí projektu je také demontáž stávajících mostů a výstavba mostů nových v ulicích Masarykově a Komenského. Stavební práce v rámci této etapy by měly být kompletně dokončeny v roce 2022.

Olomouc čelí povodním pravidelně. V průběhu 20. století bylo město zasaženo záplavami jedenáctkrát. Koryto řeky Moravy se průběžně upravovalo na vyšší kapacitu, ta však byla vždy překonána. Nejničivější povodeň v historii postihla Olomouc v roce 1997, kdy se ocitla pod vodou třetina města a v okrese zahynulo pět osob.

Video Protipovodňová opatření na Olomoucku
video

Protipovodňová opatření na Olomoucku