Nástěnné malby na téma svatojiřské legendy

Rytíři a madony. V Jindřichově Hradci následují svatého Jiří

Zámek v Jindřichově Hradci láká návštěvníky na novou expozici nazvanou Následovníci svatého Jiří. Jmenuje se po patronovi rytířů a právě rytířskou kulturu přibližuje. K vidění tu navíc bude gotická desková malba Madony z Jindřichova Hradce nebo opuková socha Piety z nedalekého kostela v Lodhéřově. Expozice se otevře v sobotu 13. srpna.

 

Stěžejní součástí výstavy je soubor nástěnných maleb, které zobrazují téma svatojiřské legendy. „Svatojiřská legenda ve vstupní síni Oldřichova hradu je jedním z nejrozsáhlejších cyklů svatojiřských legend v celoevropském kontextu,“ říká kurátor a kastelán Jan Mikeš.

„Pásmo tvoří více než padesát scén z legendy o svatém Jiří, křesťanském rytíři, vítězícím nad krutými pohany,“ popisuje Mikeš. „Můžeme postupně v pásu sledovat jeho příběh, od známého souboje s drakem až po jeho skon, který malíř legendy vypodobnil velmi krvavě.“

Životní příběh svatého Jiří je na malbách zobrazen tak, že svou dějovostí připomíná komiks. „Tak se zrodil nápad zpracovat legendu ve formě animovaného filmu,“ uvedl Mikeš. Film, respektive malby zachycují soupeření Jiřího s pohanským králem Danciánem.

Výkvět české šlechty 

Podle památkářů získá legenda díky osvětlení a dalším úpravám středověkého sálu, například vitrážím v oknech, znovu atmosféru, jakou měla v době, kdy se v sále k rokování scházel výkvět české šlechty. „Erby zúčastněných rodů jsou vymalovány pod scénami legendy,“ uvedl Mikeš. Výstava dále přibližuje rytířský způsob života majitelů jindřichohradeckého hradu a poukazuje na jejich celoevropský význam.

Video Události v kultuře
video

Na zámku v Jindřichově Hradci následují svatého Jiří

Na výstavě je také k vidění nově vytvořený model hradu. Zcela poprvé jsou zde také prezentovány archeologické nálezy z mnohaletého průzkumu Tomáše Durdíka. „Jedná se například o dosud neznámé gotické figurální kachle ze 14. a 15. století. Návštěvníci ale také uvidí i součásti oděvů, například zbytek kožené boty ze 14. století, pro které byla typická zúžená špička,“ uvedl Luděk Jirásko z Akademie věd ČR. Všechny předměty zůstaly unikátně dochované v hradní cisterně.

Neukradená pieta

Samostatnou část výstavy tvoří dvě vzácná sakrální díla, která jsou k vidění v bývalé sakristii. Gotický deskový obraz Madony z Jindřichova Hradce pochází z roku 1460, a druhou velmi cennou památkou je opuková plastika Piety z Lodhéřova z 80. let 14. století.

„Je jednou z několika málo dochovaných opukových soch z parléřovské huti v Praze, které byly pro svou formální dokonalost a preciznost zpracování oblíbené po celé Evropě,“ uvedl Mikeš. Lodhéřovský kostel byl v posledních letech třikrát vykradený. Tuto sochu však zloději neukradli, podle Mikeše jen díky tomu, že panoval obecný názor, že je to replika.

Výstava s názvem Následovníci svatého Jiří bude přístupná od soboty 13. srpna. Vyšla na 1,2 milionu korun. Celá expozice byla připravena coby součást Lucemburského roku 2016, který je součástí projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.