Kvůli průtahům budou o muničním skladu ve Slatině rozhodovat v Holicích

Kvůli průtahům odebral pardubický krajský úřad stavebnímu úřadu ve Vysokém Mýtě kauzu nelegálního muničního skladu ve Slatině. Nově budou opětovnou kolaudaci zemědělského areálu řešit úředníci z Holic. Rozhodnutím tak vyvrcholily spory krajských a městských úředníků. Luboš Karmín z mýtského úřadu ale uvedl, že se řízení zdrželo, protože firma Multiagro nedodala všechny potřebné doklady. Do věci se dle něj měl více zapojit krajský úřad.

Společnost Multiagro se zabývá výrobou civilního střeliva a obchodem se zbraněmi a střelivem. K těmto účelům má zkolaudovány dva objekty, dva objekty nevyužívá a osm budov nemá zkolaudováno pro uložení zbraní, střeliva a munice, ale jen pro zemědělské účely. Termín k vyklizení skončil na začátku června. Firma již dříve uvedla, že požádala o změnu účelu užívání tří objektů.

"U stavebního úřadu ve Vysokém Mýtě lze vypozorovat dlouhodobé a nedůvodné průtahy v řízení o užívání areálu ve Slatině v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a řízení o změně účelu užívání staveb," uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Krajský úřad prodloužil 30. dubna lhůtu na zjednání nápravy k užívání staveb ke stanoveným účelům o 30 dní, termín skončil 3. června. Jenže stavební úřad ve Vysokém Mýtě mezitím lhůtu u odvolacího řízení prodloužil o dalších 60 dní. "Rozhodnutí stavebního úřadu je podle nás nezákonné a nemohlo nabýt právní moci, jelikož bylo vydáno v průběhu odvolacího řízení. Stanovení lhůty tak bylo výhradně v pravomoci odvolacího orgánu," uvedl vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Michal Votřel.

Video Zprávy v 16
video

Nově budou rozhodovat úředníci z Holic

Stavební úřad ve Vysokém Mýtě však podle kraje nadále nekonal a držel se stanovené šedesátidenní lhůty. Prohlídku areálu a kontrolu plnění rozhodnutí naplánoval až na 27. srpna, což je 20 dní po jím stanoveném termínu a více než 80 dní po termínu stanoveném krajským úřadem.

Podle vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve Vysokém Mýtě Luboše Karmína stavební úřad vyzval Multiagro k nápravě rozporu užití budov s kolaudačními rozhodnutími, ale vlastník objektů pak požádal o povolení změny užívání. "K tomuto řízení dosud nedodal všechny potřebné doklady, a proto nebylo o žádosti doposud rozhodnuto a nebylo ani rozhodnuto o vynucení zjednání nápravy," uvedl ve vyjádření pro média. Stavební úřad podle něj postupuje v naprostém souladu se stavebním zákonem i správním řádem.