Pražští politici si založili energetickou firmu, teď zdražují teplo

Praha - Části obyvatel Prahy 4 dodává teplo od roku 2010 akciová společnost 4-Energetická vlastněná městskou částí Praha 4. Společnost tehdy slibovala snížení cen o 3 procenta. Reálně však ale ceny nakonec vzrostly, někde dokonce až o 30 procent. Vedení 4-Energetické ovládají místní politici z ODS, servis a služby pro společnost navíc zajišťuje bez výběrového řízení bývalý radní, jenž o vzniku společnosti hlasoval ještě jako politik.

4-Energetická je akciová společnost plně vlastněná městskou částí Praha 4. Vznikla na základě rozhodnutí rady městské části v prosinci 2008 a v březnu 2009 ji schválilo zastupitelstvo. Dodávat teplo do bytů začala od června 2010. Zpočátku slibovala plošné snížení ceny za dodávku tepelné energie o tři procenta.

Místo slíbeného snížení plateb přišlo ale jen na výrazné zvýšení cen tepla. Cena za gigajoul se zvedla o necelých devět procent. Ve výsledku byl ale nárůst ceny mnohem vyšší, jelikož se do ceny promítl i následný neúměrný nárůst spotřeby. Nárůst ceny tak dosáhl až několika desítek procent.

Před vznikem společnosti tyto služby zajišťovala firma Ziegler ZZ, jež radnici platila nájem kolem sedmi milionů korun ročně. I přesto z podnikání plynul zisk a ceny tepla byly až o 150 korun za gigajoul nižší. 4-Energetická však nájem neplatí, ceny i tak stouply a hospodářský výsledek není příliš valný.

Z radnice za teplem

Podle podnikatele Zdeňka Zieglera není ve 4-Energetické jediný profesionální pracovník, jenž by měl nějakou zkušenost či vzdělání v oboru zařízení budov nebo energetiky. Fakt, že ve vedení společnosti ani v představenstvu není jediný energetik, potvrzuje i mluvčí 4-Energetické. Mimo to nemá firma ani zaměstnance, kteří by zajišťovali údržbu a opravy tepelných zařízení.

Tyto služby externě zajišťuje Vladimír Tomanec - bývalý radní na Praze 4 za ODS, který svým hlasem vznik 4-Energetické podpořil. Shodou okolností si v době, kdy společnost vznikala, zaregistroval živnostenské oprávnění na práce související s tepelným hospodářstvím.

Vladimír Tomanec, bývalý radní Prahy 4 za ODS
Vladimír Tomanec, bývalý radní Prahy 4 za ODS

Podla Transparency International jde o jasný střet zájmů, když právě informace získané z titulu veřejné funkce byly použity ve vlastní prospěch. V písemném vyjádření ovšem pan Tomanec odmítl, že by byl zvýhodněn městskou společností jako bývalý radní za ODS s nadstandardním přístupem k infomacím. „Rozhodně ne, byl jsem osloven na základě mých dlouholetých zkušeností v oboru a potřebných kvalifikací,“ napsal.

I přesto, že pan Tomanec neprošel výběrovým řízením a podle výpisu z živnostenského rejstříku nemá jediného zaměstnance, je 4-Energetická podle jejího mluvčího s odváděnou prací spokojena. „Spolupracuji s dlouholetými kolegy z oboru tak, abych byl schopen pokrýt celou škálu profesí potřebných k provozu a servisu technologických zařízení,“ uvedl Tomanec v písemném vyjádření. Na dotaz, zda by zmíněné kolegy mohl jmenovat, už ovšem nereagoval.

Vedení 4-Energetické neřeší ani problém, zda jsou služby poskytované panem Tomancem cenově výhodné. Podezření budí například rekonstrukce tepelné stanice v Třeboňské ulici v pražské Michli, kdy oprava navýšila částku nabízenou firmou Ziegler ZZ zhruba o 230 procent. Podle muvčího 4-Energetické jsou otázky ohledně této rekonstrukce těžko zodpověditelné.

Radka Pavlišová, Transparency International:

Radka Pavlišová, Transparency International„Takovýto mechanismus může vzbuzovat podezření, že prostřednictvím městské akciové společnosti 4-Energetická jsou vyváděny finanční prostředky z městské části na soukromé subjekty a konečnými adresáty takto vyvedených finančních prostředků mohou být politické strany.“


Podezření Radky Pavlišové nicméně nahrává i to, že ve vedení společnosti sedí lidé nominovaní ČSSD a ODS, které nyní na radnici vládnou. Nápad založit 4-Energetickou vznikl právě v ODS. V zastupitelstvu ho prosazoval starosta Pavel Horálek. Ten je členem buňky ODS na Spořilově, odkud pochází také nynější ředitel společnosti Jan Schneider.

A ze spořilovské buňky ODS pochází také již zmíněný Vladimír Tomanec, který pro 4-Energetickou zajišťuje údržbu a servis. Velkým propagátorem vzniku společnosti byl i další člen spořilovského sdružení Ondřej Palounek, jenž na radnici žádnou oficiální funkci nemá. Dalším významným členem ODS ve vedení je například i poslanec Marek Benda.

Adéla Knapová, novinářka:

Novinářka Reflexu Adéla Knapová„Ondřej Palounek se vyskytoval v podstatě na všech důležitých jednáních, která se týkala ať už 4-Energetické, nebo všech městských akciovek, které slouží k takovému mírně řečeno vyvádění majetku a podivnému spravování majetku.“


Video Drahé teplo pro Prahu 4
video

Drahé teplo pro Prahu 4