Protože není 1,9 miliardy na opravu mostu, dá Praha 1,9 milionu na byrokracii

Praha – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) utratí 1,9 milionu korun, protože dosud nesehnala 1,9 miliardy potřebných na rekonstrukci Libeňského mostu. Za necelé dva miliony, které jí vyhradila městská rada, zajistí TSK prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci, které vyprší tento měsíc.

Libeňský most, který spojuje Holešovice s Libní, je od roku 2009 v havarijním stavu. Ačkoli je vše připraveno, oprava dosud nezačala – nejsou na ni peníze, celkové náklady na rekonstrukci jsou stanoveny rozpočtem na 1,9 miliardy korun. TSK z nich zatím utratila 20 milionů – a hrozí, že propadne stavební povolení. To však správa ani magistrát nechtějí připustit. „Aby nedošlo ke zmaření dosud vynaložených investic ve výši téměř 20 milionů korun, zahájila TSK nezbytné činnosti vedoucí k prodloužení stavebních povolení o dva roky. Nová stavební povolení stavby by znamenala opětovně komplexní přípravu za daleko složitějších legislativních podmínek s nutností do přípravy investovat nejméně 12 milionů korun,“ píše se v dokumentu, který dnes schválila městská rada.

TSK využije peníze k aktualizaci vedení sítí v projektových podkladech, připraví vícetisky aktualizované dokumentace k jednotlivým řízením včetně zákresů do katastrální mapy a rozšíří dokumentaci podle výsledků projednání a případné úpravy v nenutnějším rozsahu. 

Libeňský most od architekta Pavla Janáka je v provozu od roku 1928, od té doby jeho nosnou konstrukci nikdo neopravoval. Po 81 letech provozu se tak most dostal do havarijního stavu a nutně potřebuje rekonstrukci. V jejím rámci chce TSK opravit všechny mostní objekty, tramvajovou trať a také sousední ulice a přeložit inženýrské sítě z holešovické na libeňskou stranu. Vznikne také nový inendační most, který poslouží v případě povodní.