Ústavní soud se ve sporu o jízdní řády zastal žadatelů o informace

Brno - V případě, že existují dva možné výklady zákona o svobodném přístupu k informacím, je nutné upřednostnit ten příznivější pro žadatele. Vyplývá to z nálezu, jímž se Ústavní soud dnes vyjádřil k letitému sporu o zdrojová data celostátního systému jízdních řádů. Soudci vyhověli stížnosti společnosti Seznam.cz, která se data dlouho snažila získat od firmy Chaps. Spor vyvolaný nečinností Chapsu by se nyní měl vrátit k Nejvyššímu správnímu soudu.

Firma Chaps z pověření ministerstva dopravy dlouhodobě vede celostátní informační systém o jízdních řádech. V roce 2011 podala společnost Seznam.cz na základě informačního zákona žádost o kompletní a aktualizovaná zdrojová data ve formátu, který by umožnil jejich strojové zpracování. Chaps jim ale nevyhověl ani poté, co Krajský soud v Brně rozhodl, že se na firmu v rozsahu jízdních řádů vztahuje povinnost informace poskytovat.

Spor pak znovu pokračoval před krajským soudem, který uložil Chapsu, aby žádost vyřídil do 15 dnů. Loni v listopadu ale zasáhl Nejvyšší správní soud (NSS) a žalobu odmítl kvůli tomu, že Seznam údajně nevyčerpal všechny procesní prostředky obrany. Podle NSS totiž musí žadatel podat nejprve stížnost na postup při vyřizování žádosti a teprve poté se může obrátit na soud se žalobou proti nečinnosti správního orgánu. Firma Seznam stížnost sice podala, avšak opožděně. 

Video Chaps musí poskytnout informace Seznamu
video

Chaps musí poskytnout informace Seznamu

Ústavní soud rozhodoval, zda NSS nevyložil zákon příliš formalisticky a zda nezasáhl do práva na informace. „Ústavní soud vyšel z toho, že právo na informace vyplývá přímo z  Listiny základních práv a svobod a podústavní předpisy jej pouze provádí. Právu na informace pak automaticky odpovídá povinnost veřejné moci umožnit realizaci tohoto práva,“ upozornila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Správní soud musí rozhodnout znovu, zároveň se dnešním nálezem obnovila vykonatelnost rozsudku krajského soudu.

Seznamu se v mezičase podařilo najít způsob, jak strojově přečíst data, která Chaps jako monopolní správce údajů dává k dispozici v podobě excelových tabulek. Internetová jednička českého trhu tak mohla v dubnu spustit vyhledávání v jízdních řádech. Monopol Chapsu by měl fakticky skončit letos v září, kdy začne platit vyhláška ministerstva dopravy, která data od dopravců poskytne komukoliv, kdo o ně požádá.