Úřady již letos využijí digitální vysílání

Praha - Některé úřady začnou ještě letos v rámci pilotních projektů komunikovat s občany prostřednictvím digitálního televizního vysílání. Zprvu by mělo jít o oznámení prostřednictvím regionálního teletextu, později bude doplněn i zpětný kanál pro komunikaci lidí s úřady. Česká republika se zahájením pilotních projektů v oblasti takzvaného t-governmentu zařadí po bok průkopníků v této oblasti, Itálie a Finska. Informace přinesla ve své tiskové zprávě Národní koordinační skupina pro digitalizaci.

„V první fázi půjde především o jednosměrnou komunikaci směrem k občanům, po dokončení digitalizace ale bude možné si přes televizi například zažádat o výpis z rejstříku trestů a podobně,“ uvedl národní koordinátor pro digitalizaci Zdeněk Duspiva. Díky regionálním mutacím teletextu dostanou lidé informace například o úředních hodinách některých úřadů nebo o termínech přistavení kontejnerů na odpad.

Digitalizace televizního vysílání bude v Česku dokončena v polovině roku 2012. Již letos na konci dubna přestane analogově vysílat vysílač Praha-Žižkov, na konci září pak Plzeň-Krašov a v říjnu Praha-Cukrák.