Brněnskému zámečku zbyly na architekta Loose jen konfiskované vzpomínky

Dosud neznámé realizace architekta Adolfa Loose přibližuje nová výstava Muzea hlavního města Prahy. Pod názvem Konfiskované vzpomínky vystavuje fotografie z rodinného alba Loosova spolupracovníka, průmyslníka Victora Bauera. Pro něj funkcionalistický architekt upravil interiéry brněnského zámečku, jeho vybavení zmizelo ale neznámo kam.

Video Události v kultuře
video

Konfiskované vzpomínky Adolfa Loose

O spolupráci Adolfa Loose a Victora rytíře Bauera von Rohrfeldena historici věděli, podrobnější průzkum ale odhalil, že byla rozsáhlejší, než se myslelo. „Zjistili jsme, že jejich spolupráce se datuje přibližně už od roku 1915, tedy zhruba o dekádu dříve, než dosud předpokládala odborná literatura,“ upřesnila autorka výstavy Markéta Žáčková. 

Odborníky překvapila šíře architektonických zásahů, do nichž se Loos pustil v klasicistním zámečku v areálu brněnského výstaviště. Majetek Bauerů stát zkonfiskoval v roce 1945 (v té době byli už  Victor Bauer i Adolf Loos po smrti). Vybavení navržené pro brněnský zámeček se zřejmě nezachovalo, dokumentují ho ale mnohé fotografie, které se po konfiskaci dostaly do sbírek Národního památkového ústavu. Pocházejí z Bauerova rodinného alba, pořídil je sám průmyslník.  

Autoři výstavy srovnávali konfiskační soupisy s jednotlivými snímky a tímto způsobem se dopátrali nejen podoby interiérů, ale především rozsahu úprav navržených Loosem. „Typickým komponentem nábytkového designu jsou vestavěné pohovky. Loos se totiž hodně inspiroval Orient expressem a vůbec vlakovou estetikou,“ prozradila Žáčková.

Od Vídně po Kunín

Bauer navíc Loose oslovil nejen kvůli úpravě brněnského zámečku. Vybral si ho také pro navržení rodinné vily v Drážďanech, bytu ve Vídni nebo ředitelské vily v cukrovaru v Hrušovanech u Brna. Předpokládá se, že se Loos zapojil i do zařizování interiérů zámku v Kuníně, které průmyslníkova rodina zdědila v roce 1915, nebo do obnovy zmíněného hrušovanského cukrovaru, jenž v témže roce vyhořel.  

Na fotografiích zachytil Bauer nejen své stavby a jejich podobu, ale i svou rodinu. Výstava představuje obojí. „V náznaku jsme se snažili zprostředkovat také trávení volného času, sportovní aktivity a myslím, že se nám podařilo Bauerovu rodinu nejen tematizovat, ale i jí trochu vrátit život,“ doufá další z autorek výstavy Jana Kořínková. 

Konfiskované vzpomínky Adolfa Loose a Victora Bauera jsou k vidění ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov do 17. června.

Divadlo v Loosově vile

Loos své architektonické stopy zanechal i na dalších místech v Česku. V Praze například postavil Winternitzovu vilu; v architektových skutečných interiérech se odehrává novinka divadelních projektů Pomezí. Inscenace z dob první republiky, nazvaná Dům v jabloních, hrají divadelníci na různých místech vily, včetně zahrady.

Video Události v kultuře
video

Divadlo ve Winternitzově vile