Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie

U všech svatých! Národní kulturní památky rozšířily sakrální stavby

K 366 položkám národních kulturních památek přibylo devatenáct nových míst. Ministerstvo kultury, které seznam návrhů připravuje, se při každé vlně soustředí na určitý typ památek. Tentokrát vybralo výhradně sakrální stavby a místa. Všechny si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Mezi nově navrženými památkami je například poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce. Tři nové národní kulturní památky má Moravskoslezský kraj, jde o barokní kostely a jejich areály v Krnově a Rudě na Bruntálsku a ve Frýdku-Místku.

„Téma letošního seznamu národních kulturních památek je nastaveno tak, že zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu - nikoliv pouze poutní areály jako takové bez širších vazeb.“

Ilja Šmíd

ministr kultury

Do seznamu se nové přírůstky mají dostat do 1. července. Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek zákon upravuje jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej.