Revue Prostor slaví 25 let

Praha - Původně samizdatový časopis Prostor, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982 a v samizdatové podobě vycházel do roku 1989. Vyšlo tehdy celkem 12 čísel, kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy. V jednotlivých tematických číslech revue se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby.

V rozhovoru s Evou Valjarevičovou připomněl Aleš Lederer začátky časopisu:

Jak se za komunismu dělal nezávislý časopis?
Jak to šlo. Bylo potřeba vymyslet nějakou metodu, jak tisknout. Myslím, že to byl František Stárek, který později vydával Vokno, který vymyslel, že se do rámu napnulo plátno, na blány se napsaly texty, pak se nanesla černá barva a válečkem se to kopírovalo na papíry. Takto jsme dělali první čísla. Později jsme získali dokonalejší techniku, kopírku Xerox.

První kopírku pro vás prý zprostředkoval Pavel Tigrid?
Můj otec, který byl v emigraci, v roce 1983 zemřel v Německu. Byl jsem se svou ženou puštěn na pohřeb, kde jsem se setkal i s Pavlem Tigridem, který se o nás asi tři dny staral. Když došla řeč na vydávání Prostoru, Tigrid přislíbil pomoc a opravdu, přes diplomaty propašoval kopírku do Československa.

Jaký byl obsah revue?
Prostor nebyl typický disidentský časopis. Stál někde na pomezí mezi „šedou zónou“ a disentem. Nikdo z nás nebyl chartista. Časopis jsme chtěli dělat co nejotevřeněji na všechny strany, abychom oslovili i normální společnost, aby to nebylo vyostřeno jenom pro disidenty. Obrovským vzorem pro nás bylo Tigridovo Svědectví, které jsem poprvé měl v ruce v roce 1976.

Co se změnilo s rokem 1989?
Je to možná trochu smutné, ale tehdy jsme dělali tak 200 kopií a přes soukromý odhad, podle toho, kolik lidí přečetlo jednu kopii, jsme došli k propočtu, že jsme měli něco mezi 2 až 4 tisíci čtenářů. Dnes tiskneme 800 až 1000 kopií, prodáme 600 až 800. Svoboda je krásná věc, ale okrajovým záležitostem, jako jsou intelektuální revue, nepřeje.

Redakce časopisu na internetových stránkách uvádí: "Revue Prostor si stále udržuje charakter prestižního intelektuálního časopisu s dobrou pověstí. Pěstuje esejistický styl psaní a myšlení, v jednotlivých tematizovaných číslech usiluje o nekonvenční pohled na aktuální problémy doby a je určena všem hledajícím, kteří si všímají širších souvislostí společenského života a jeho duchovního rozměru."

Poslední 75. číslo revue Prostor zpracovává téma „Legendy, mýty a bludy v českých dějinách“.

Blahopřání Prostoru
Blahopřání Prostoru