Pocta České komory architektů 2008 byla udělena in memoriam

Praha - Česká komora architektů uděluje každoročně Poctu významným osobnostem v oboru - architektům, teoretikům či pedagogům, kteří se zapsali nejen svou tvorbou, ale i morálním přístupem do historie moderní české architektury. Letošním laureátem se stal in memoriam významný architekt prof. Ing. Miroslav Baše, jenž byl osobností, která se výrazně zapsala svou mravností a prací do moderní historie české architektury. V souvislosti s udělením ocenění byla instalována výstava v Galerii Jaroslava Fragnera, která přibližuje rozsáhlé architektovo dílo. Poctu ČKA 2008 v podobě plastiky od sochaře Richarda Kočího a čestnou listinu předal předseda České komory architektů při slavnostním ceremoniálu v Galerii Jaroslava Fragnera paní Olze Bašeové dne 6. května.

Výstava MĚSTO - SUBURBIE - VENKOV v Galerii Jaroslava Fragnera (7.-22. května) představuje především téma Územní prognózy a Urbanistické studie Pražské památkové rezervace, na nichž Baše pracoval v letech 1978-83 a 1992-94 a jež lze považovat za jeho nejvýznamnější projekty. Dalšími dvěma důležitými tématy, jimž se Baše věnoval a jsou ve větším rozsahu prezentována na výstavě, byly suburbie a široké aktivity spojené s venkovem. Autorem koncepce výstavy a doprovodného katalogu je Ing. arch. Petr Všetečka.

"Miroslav Baše zemřel 2. února minulého roku, v září by se dožil pětasedmdesáti let. My, kteří jsme byli představenstvem požádáni o volbu mezi patnácti nominovanými, jsme jeho ocenění doporučili jednomyslně. Jsme přesvědčeni, že v jeho osobnosti byly integrovány všechny předpoklady, kvůli kterým byla Pocta České komory architektů ustavena. 

Byl nekonformní osobností, mužem jasného názoru a pevného postoje. Znal jsem se s panem profesorem od vypjatých chvil konce šedesátých let. Byl naplněný životními zkušenostmi, a proto schopný ironie i sebeironie. Byl to přítel, se kterým jsme si beze slov rozuměli, se kterým jsme se smáli stejným pitomostem, kamarád, který mě zahanboval svou noblesou," uvedl k nominaci člen poroty Pocty ČKA 2008 Miroslav Masák.


Profesor Miroslav Baše se narodil 16. září 1933 v Michalovcích na Slovensku. Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze (1951-1956), absolvoval postgraduální studium na Wayne State University v Detroitu (1969-1970). Během třiadvacetiletého působení ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (1968-1991) se stal vedoucím ateliéru (1970), vedoucím výzkumného střediska (1984) a ředitelem závodu pro urbanismus (1988). V letech 1986-1988 pracoval jako vedoucí urbanistického oddělení Kuwait Engineering Office.

Na začátku roku 1992 si založil soukromou praxi. Po listopadu 1989 byl autorizován Českou komorou architektů, ve které působil v pracovní skupině pro památkovou péči. Byl místopředsedou Spolku pro obnovu venkova, v letech 1986-1992 byl členem Národního komitétu ICOMOS - UNESCO.

Působil i jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Svoji pedagogickou dráhu začal v roce 1993, kdy se stal vedoucím ústavu urbanismu. Snažil se obnovit spojení studia s praxí, se svými studenty se zaměřil na pomoc menším obcím. 19. dubna 2001 ho prezident republiky jmenoval řádným profesorem. V letech 2003 až 2006 byl pověřen funkcí proděkana pro vědu a výzkum.


Historie udělování pocty ČKA

O zavedení tradice Pocty rozhodlo představenstvo ČKA v roce 2000 s cílem ocenit mimořádné osobnosti na poli architektury. Vzhledem k velkému počtu vynikajících architektů, kteří se v minulém režimu nedočkali žádného významnějšího ocenění své práce a životních postojů, bylo v předchozích letech toto ocenění udělováno především in memoriam, v roce 2006, 2007 a 2008 bylo uděleno žijícím osobnostem. Návrhy na nominaci mohou podávat všichni členové ČKA, pedagogové, teoretikové i historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice.

Olga Bašeová přebírá Poctu ČKA
Olga Bašeová přebírá Poctu ČKA
Více fotek
  • Olga Bašeová přebírá Poctu ČKA zdroj: Česká komora architektů http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/850/84959.jpg
  • Vernisáž v Galerii Jaroslava Fragnera autor: ČT24, zdroj: Česká komora architektů http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/850/84958.jpg
  • Olga Bašeová a architekt Petr Všetečka zdroj: Česká komora architektů http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/850/84960.jpg