Zemřel výtvarník Lumír Šindelář

Praha – Ve věku 85 let, zemřel přední český medailér Lumír Šindelář. Byl autorem přes 400 návrhů medailí, kterým vtiskl osobitý styl, jež oceňovali odborníci, numismatici i laická veřejnost. Jeho tvorba se však nesoustředila pouze na tuto obtížnou kategorii, byl zároveň malířem, sochařem i grafikem. Typickým pro jeho dílo bylo zpracovávat námět v cyklech. V malbě tak vznikly trojice obrazů spojených jedním tématem, v medailérství jde o obměny symboliky a historických narážek, jak to dokládají např. medaile s dantovským motivem nebo medaile s Karlem IV.

Šindelář přispíval též v monumentální podobě k výzdobě a výbavě pražských kostelů. Například jádrem souboru pro chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a pro jeho bezprostřední okolí jsou tři bronzové reliéfy s bustou Vratislava II., Elišky Přemyslovny a deskou s Janem Nepomuckým. Celkově však vyšehradská výzdoba čítá až 33 Šindelářových děl.

"Uvědomuji si význam malířského a medailérského díla, které se po léta rozvíjí stranou hluku, často v nespravedlivém ústraní, ale které přispělo do vývoje naší výtvarné kultury cennými realizacemi, jichž si vážím,“ ocenil dříve Šindelářovo dílo akademik Jiří Kotalík.

Lumír Šindelář / vitráže
Lumír Šindelář / vitráže