O koních, o smrti a jiných lidech

Praha – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy uspořádalo výstavu fotografií přední české fotografky Markéty Piskačové. Ve svém díle zachycuje příběhy lidí a masek v masopustních průvodech, které pravidelně oživují zimní krajinu nedaleko Prahy. Jde o první systematický fotografický projekt v České republice, na kterém Luskačová pracovala dvanáct let a jehož výsledek je určen odborné i laické veřejnosti. Projekt nabízí ukázku profesionální dokumentace obnovené tradice lidové slavnosti, možnost studia jedinečného souboru masek a jejich tradičních rolí v masopustním průvodu. V neposlední řadě poskytují fotografie návštěvníkům možnost ohlédnutí za vývojem desetileté obnovené lidové tradice. Výstava potrvá od 5. února do 20. března 2011.

Sedmdesát tři fotografií zachycuje masopustní slavnost v Roztokách a Úněticích v letech 1999–2010. Masopustní období začíná den po svátku Tří králů a končí, vrcholí den před Popeleční středou, kterou začíná předvelikonoční půst. Po staletí byly masopusty v našich zemích součástí lidových tradic, které byly v období komunismu přerušeny. V devadesátých letech začala u nás jakási renesance masopustů.

„Fotografovala jsem nejméně čtyřicet různých masopustů, ale doma jsem na tom roztočském. Roztočtí jsou jiní. Mám ráda jejich vervu a radost, s jakou dělají svůj masopust, ne pro své děti, ale s nimi. Roztočtí se stali mými dobrými přáteli. Fotografuji jejich masopust dvanáct let. Za ten čas se z malých holek staly dívky, z dívek mladé maminky. A já? Každým rokem mám o trochu těžší nohy,“ vyznává se Markéta Luskačová.

Výstava bude probíhat v čase roztockého a únětického masopustu 2011, v místě, kde masopust tradičně začíná. Návštěvníci masopustu budou mít vynikající příležitost zhlédnout výstavu a zároveň být účastni příprav i realizace lidové tradice. 

Markéta Luskačová

narodila se v Praze, vystudovala sociologii kultury na Univerzitě Karlově, poté studovala fotografii na FAMU v Praze. Vytvořila cykly Poutníci a Šumiac, fotografovala v cizině, v Irsku, Anglii, Austrálii a v dalších zemích. Třicet let fotografovala život na trzích ve východním Londýně, často se věnovala tématu dětí.

0 

Vystavovala u nás i v zahraničí na více než čtyřiceti samostatných výstavách, její fotografie jsou zastoupeny v řadě muzeí a galerií po celém světě.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - Galerie/Kabinet, otevřeno: středa – neděle 10 – 18 hodin.

Markéta Luskačová / plakát
Zdroj: SM v Roztokách u Prahy