Jiří Sozanský složil poctu Praze

Praha - Poctu české metropoli složil svými nejnovějšími pracemi sochař a malíř Jiří Sozanský. Velkoformátové malby Karlova mostu, katedrály sv. Víta a dalších malebných pražských zákoutí hostí Muzeum hlavního města Prahy. Součástí expozice jsou i jeho raná díla, monstrózní grafiky nebo skulptury s náboženskou tematikou. Výstava začala už 10. června, na dnešek připadla vernisáž. Účast na ní potvrdil i pražský arcibiskup Dominik Duka. „Výstava Metropolis je jakousi poctou Praze, humanismu a baroku, které hlavnímu městu vtisklo tvář,“ uvedl kurátor Jiří T. Kotalík. V prostorách muzea zabírají Sozanského díla hned dva sály.

Stěny prvního z nich zdobí asi desítka velkoformátových olejových maleb, kterým vévodí slavné historické dominanty Prahy. „Pražský hrad i chrám mě fascinovaly už jako malé dítě. Z estetického pohledu jsou úchvatné, ale zároveň svou monstrózností budí respekt,“ řekl autor. Druhý sál pak čítá šest velký grafik z cyklů Zmrtvýchvstání a Martyria s výjevy nahé mužské postavy, „kterou nekompromisně drtí okolní prostor“.

Součástí expozice jsou také Sozanského rané malby ze 60. let, kdy autor s malbou teprve začínal. Tématem těchto obrazů je opět jeho rodná Praha. „Druhou část výstavy kromě grafik a děl z úplných počátků jeho tvorby doplňují i dva monumentální objekty: biblická plastika Ukřižování a originální zpodobnění katedrály sv. Víta,“ doplnil Kotalík.

Jiří Sozanský se narodil 27. června 1946 v Praze. Na počátku 60. let se vyučil zedníkem, o zhruba dekádu později zahájil studia na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se výtvarnému řemeslu učil v ateliéru Františka Jiroudka. Sozanský se výtvarným uměním zabývá už bezmála 50 let, během kterých se věnoval řadě různých uměleckých médií, včetně malby, kresby, grafiky, plastiky, instalacím nebo i filmovým dokumentům.

Během své kariéry realizoval přes pět desítek samostatných výstav a účastnil se více než dvojnásobku výstav kolektivních. Jeho dílo je zastoupeno v několika veřejných i soukromých sbírkách v Česku i zahraničí, například v Paříži, Helsinkách nebo Sarajevu. Výstavu mohou diváci navštívit v muzeu do 11. září.