Asumpta z Deštné

Další díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá nás opět zavede do kláštera sv. Anežky České na Starém městě. Kurátorka NG v Praze Štěpánka Chlumská tentokrát představí jeden ze stěžejních exponátů kolekce deskového malířství bohemikální provenience a právem obdivované dílo. Asumpta z Deštné je zajímavá jak svou námětovou skladbou, tak výjimečností malířského podání. Pochází z doby kolem roku 1450, kdy dochází k odklonu od historizující orientace, která využívala starší krásnoslohá východiska pro stylové vyjádření, a začíná se plněji uplatňovat nová estetika přicházející s pozdní gotikou.

Hlavním námětem je monumentální postava Panny Marie s dítětem. Ježíš Kristus drží v ruce jablko jako symbol odkazující na prvotní hřích lidstva. Bohorodička je korunována dvojicí andělů velice krásně zdobenou královskou korunou. Zajímavé je i zpracování díla a pozadí pomocí obvyklé techniky puncování, jak to bylo běžné u deskové malby předcházejících desetiletí předhusitské tradice.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 31. července. Všechny díly z cyklu naleznete zde.