Smím prosit? Zapište si do tanečního pořádku Národní muzeum

Praha - Plesová sezona sice už skončila, to ale není důvod skončit s tancem. V Českém muzeu hudby se můžete od 19. dubna do 17. března příštího roku vrátit do Století valčíku a polky. Výstava uzavírá výstavní cyklus Národního muzea Monarchie, který představil blíže život za císaře pána.

Párové tance valčík i polka vznikly na území habsburské monarchie. „Valčík vznikl na konci 18. století v oblasti Bavorska, Rakouska z tzv. ländleru a deutscheru, tanců, které byly veselé a točivé. Prosadil se nakonec ve Vídni, poprvé v baletní scéně opery Una cosa rara v roce 1786. Polka vznikla pravděpodobně v oblasti východních Čech podobným způsobem, tedy v lidovém prostředí. Jako tanec se kodifikovala až v prostředí měšťanských tanečních zábav. Oba jsou reakcí nastupující buržoazie na vyumělkovanými tanci 18. století,“ uvedla k původu polky a valčíku Eva Paulová, vedoucí kurátorka Českého muzea hudby.

Na výstavě si budou moct návštěvníci poslechnout autograf polky z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany nebo si prohlédnout originální rukopis nejslavnější polky českého původu Škoda lásky. Oba tance budou představeny i v širších souvislostech. Stranou nezůstane ani fenomén plesů a tanečních slavností, a to v jejich soukromém i společenském významu.

„Plesová kultura byla velmi důležitou součástí 19. století,“ upozorňuje Eva Paulová. „Tančilo se na šlechtických plesech a jejich společenská pravidla chtělo napodobit i nastupující měšťanstvo. Vytvářelo si svoje výbory a bylo otázkou prestiže, která dcera dostane pozvání na ples,“ popisuje tehdejší zvyklosti. Oproti současným plesům mohly v té době po parketu vířit jen dívky, pro starší dámy se tanec nepovažoval za vhodný. „Dalším rozdílem je, že plesy byly opravdu jen pro pozvané a že se tančilo v souladu s církevními pravidly převážně jen v době masopustu,“ doplnila Paulová.

Muzeum vystavilo kromě hudebních nástrojů také honosné plesové oděvy a doplňky, vějíře a šperky, pozvánky na plesy, taneční pořádky a módní grafiky. Zájemci si budou moci poslechnout známé i neznámé melodie nebo zhlédnout instruktážní videa, jak tančit valčík a polku. „Od příštího podzimu je připraven bohatý doprovodný program s ukázkami tanečního umění a kurzy tance,“ upozornil ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Video Století valčíku a polky
video

Století valčíku a polky

Století valčíku a polky uzavírá cyklus Monarchie, který začal před necelým rokem právě v Českém muzeu hudby výstavou Kouzelné hrací strojky, která už skončila. Zjistit, jak se žilo za císaře pána, můžete ale ještě v dalších šesti expozicích. „Monarchie je velice úspěšná, zatím na ni přišlo skoro 130 tisíc návštěvníků,“ uvedl Lukeš.